Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

EU:n ilmastopaketti neuvoston mukaan

15.12.2008 9.19

Taina Tervonen

Päästövähennyksistä 60 prosenttia voidaan toteuttaa investoimalla puhtaaseen teknologiaan kolmansissa maissa. Sen sijaan, että parannetaan rakennusten energiatehokkuutta tai kehitetään joukkoliikennettä, voidaan investoida aurinkoenergian tuotantoon kehitysmaissa.

Energiasektorit niissä maissa, joissa yli 30 prosenttia energiasta tuotetaan kivihiilellä, joutuvat ostamaan vain 30 prosenttia päästöoikeuksistaan vuonna 2013, komission ehdottaman 100 prosentin sijasta. Määrän on tarkoitus nousta 100 prosenttiin vasta vuonna 2020. Poikkeus on vastaus Puolan ja muiden Itä-Euroopan maiden vaatimuksiin.

Alat, joita uhkaa hiilivuoto, voivat saada kaikki päästöoikeutensa ilmaiseksi. Hiilivuodon katsotaan uhkaavan, jos ilmastopaketti nostaa bruttoarvonlisäystä vähintään viidellä prosentilla ja jos yli 10 prosenttia yrityksen tuotannosta kilpailee EU:n ulkopuolisilla markkinoilla.

Näin muotoiltuna 96 prosenttia energiavaltaisista aloista saisi päästöoikeutensa ilmaiseksi. Lopullinen lista aloista laaditaan komission toimesta vuoden 2009 loppuun mennessä.

Alat, joita ei uhkaa hiilivuoto, joutuvat ostamaan 20 prosenttia päästöoikeuksistaan vuonna 2013 ja 70 prosenttia vuonna 2020, komission ehdottaman 100 prosentin sijasta.

Jäsenmaat päättävät päästökaupan tulojen käytöstä itse. Vähintään puolet niistä tulee kuitenkin ohjata ilmastotarkoituksiin ja puhtaan teknologian kehittämiseen.

Itä-Euroopan köyhempien jäsenmaiden talouskasvua ei haluta hidastaa. Siksi 12 prosenttia päästöoikeuksista varataan niille, ja loput 88 prosenttia jaetaan muiden maiden kesken.

ilmastoneuvottelut 
Viite