Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

carbontracker.org

Unburnable Carbon 2013 -raportti.
Kuuden biljoonan kupla. Tuoreen raportin mukaan fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvien yritysten arvossa on valtavasti ilmaan, jos ilmastonmuutosta aiotaan hillitä.carbontracker.org

Kuuden biljoonan kupla. Tuoreen raportin mukaan fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvien yritysten arvossa on valtavasti ilmaan, jos ilmastonmuutosta aiotaan hillitä.

Hiilikupla uhkaa ajaa maailman uuteen talouskriisiin

19.4.2013 10.33

Lasse Leipola

Fossiilisia polttoaineita tuottavat yritykset käyttivät viime vuonna lähes 700 miljardia dollaria toimintansa laajentamiseen muun muassa etsimällä uusia esiintymiä, vaikka jo olemassa olevat varannot ylittävät kahden asteen ilmaston lämpenemiseen arvioidun hiilibudjetin.

Asiaa on selvitetty Carbon Tracker -ajatuspajan, Grantham-tutkimusinstituutin ja Lontoon kauppakorkeakoulun tuoreessa Unburnable Carbon 2013 -raportissa.

Sen mukaan 60–80 prosenttia hiili-, öljy- ja maakaasuvarannoista tulee jättää käyttämättä, mikä halutaan säilyttää mahdollisuus rajoittaa ilmaston lämpeneminen kahteen asteeseen. Tällä perusteella monen energia-alan yrityksen markkina-arvossa on paljon ilmaa – raportin mukaan yhteensä jopa kuusi biljoonaa dollaria.

”Järkevät sijoittajat näkevät, että sijoittamisesta sellaisiin yrityksiin, jotka perustuvat täysin tai vahvasti fossiilisten polttoaineiden reserveihin, on tulossa hyvin riskialtista. Raportti nostaa esiin vakavia kysymyksiä talousjärjestelmän kyvystä reagoida tällaisiin koko toimialaa koskeviin pitkän aikavälin riskeihin, kun ainoat vertailukohdat löytyvät toimialan sisältä”, professori Nicholas Stern sanoo Carbon Trackerin sivuilla.

Stern tuli tunnetuksi vuonna 2006 julkaistulla raportilla, jossa arvioitiin ilmastonmuutoksen aiheuttavan mittavia kustannuksia maailmantaloudelle.

Brittilehti Guardianin haastattelema fossiilisten polttoaineiden markkinoita seuraava analyytikko pitää raporttia huolestuttavana.

”Käyttämättä jätettävien varantojen määrä on uskomaton tässä raportissa. Sen mukaan on selvää, että nykyinen meno ei ole uskottava vaihtoehto alan yrityksille. Markkinoilla uskotaan jonkinlaiseen ennakkovaroitukseen, mutta oma pelkoni on, että asiat tapahtuvat usein yllättäen öljy- ja kaasusektorilla”, HSBC-pankin Paul Spedding sanoo.

Jutun alkuun on 6.3.2014 täsmennetty, että lähes 700 miljardin dollarin niin sanotut CAPEX-kulut sisältävät muutakin kuin uusien esiintymien etsinnän ja tutkimisen.

ilmastonmuutos  öljy  energia  hiili 


Lisää aiheesta:Viite