Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Ilmastonmuutos pistää Suomen vesistöt sekaisin: Luvassa tulvia ja kuivuutta

14.6.2012 10.56

Lasse Leipola

Ilmastonmuutos tulee muuttamaan merkittävästi Suomen jokien ja järvien käyttäytymistä, käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen tuoreesta raportista Suomen vesivarat ja ilmastonmuutos – vaikutukset ja muutoksiin sopeutuminen.

Loppukesän kuivakaudet pahenevat ja vedenkorkeudet jäävät totuttua alemmas. Toisaalta järvien vedenkorkeudet ja jokien virtaamat kasvavat erityisesti talvisin, kun sateet tulevat aiempaa useammin lumen sijasta vetenä. Tämän lisäksi lumipeite sulaa useammin jo talviaikaan, mikä osaltaan kasvattaa virtaamia. Toisaalta keväiset sulamistulvat pienenevät samasta syystä.

”Vaikka lumen vähetessä tulvat pienenevät osassa Suomea, niin erityisesti suurten vesistöjen keskusjärvissä kuten Saimaassa ja Päijänteessä ja laskujoissa kuten Vuoksessa, Kymijoessa ja Kokemäenjoessa sadannan keskimääräinen lisääntyminen koko vuoden aikana kasvattaa tulvia useimmissa ilmastoskenaarioissa”, johtava hydrologi Bertel Vehviläinen sanoo Syken tiedotteessa.

Hänen mukaansa eri ilmastoskenaariot poikkeavat merkittävästi toisistaan, mutta muutoksen suunta on kaikissa samankaltainen.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen vaatii raportin mukaan säännöstelylupien ja -käytäntöjen uudistamista. Tutkijat arvioivat, että säännöstelyä muuttamalla riski ilmastonmuutoksen negatiivisiin vaikutuksiin vähenee. Säännöstelyn mahdollisiin positiivisiin vaikutuksiin kuuluu muun muassa vesivoiman lisääntyminen sekä talvivedenkorkeuksien nousu, jolla saattaa olla myönteisiä vaikutuksia rantavyöhykkeeseen, pohjaeläimistöön sekä syyskutuisiin kaloihin.

ilmastonmuutos  vesistöt  tulvat 
Viite