Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Jäteallas vuotaa yhä Talvivaarassa - Varoallas jouduttiin avaamaan Vuoksen suuntaan

8.11.2012 16.48

Sammeli Heikkinen

Jätealtaan vuotoa on saatu hidastettua Talvivaaran kaivoksella, mutta jätevettä valuu edelleen etelän puolen varoaltaisiin.

Kainuun ely-keskuksen mukaan varoaltaat ovatkin nyt täyttyneet ja niistä on alettu laskea vettä Vuoksen vesistöön kuuluvaan Lumijokeen. Ely-keskuksen mukaan vesi on ollut ainakin aluksi käsiteltyä jätevettä, jonka haitta-ainepitoisuudet ovat suurin piirtein samat kuin Talvivaaran normaalisti päästämissä vesissä.

Ely-keskuksen tiedotteesta ei selviä, odotetaanko vedenlaadun muuttuvan jatkossa huonommaksi tai kuinka pitkään juoksutusta pitää jatkaa. Kipsisakka-altaan vesi on huomattavan metalli- ja sulfaattipitoista.

Tätä ennen Talvivaarasta ei ollut viranomaisten ja kaivosyhtiön mukaan päässyt jätevettä Vuoksen vesistöön.

Oulujärven vesistön puolelle taas on päässyt jo 20 000 kuutiota jätevettä. Sen vuoksi kaivosalueelta pohjoiseen laskevassa Salmisen purossa oli torstaina 2,2 milligrammaa nikkeliä litrassa. Tämä on nelinkertainen määrä ympäristöluvan Talvivaaralle sallimaan päästöön verrattuna.

 

 

talvivaara  kaivoteollisuus 
Viite