Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Joutuuko Suomi selittämään Talvivaaran valvontaa komissiolle?

26.4.2012 14.59

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran ympäristöongelmat voivat panna Suomen selittämään virkamiestensä tekoja Euroopan komissiolle.

Europarlamentaarikot Satu Hassi (vihr.) ja Sirpa Pietikäinen (kok.) ovat nimittäin tehneet komissiolle kirjallisen kysymyksen Talvivaaran valvonnasta. Mepit pyytävät komissiota selvittämään, onko Suomi rikkonut velvoitettaan panna toimeen EU:n ympäristölainsäädäntö.

"Viranomaiset eivät ole käyttäneet lain mahdollistamia hallintopakkokeinoja eivätkä edellyttäneet tehokkaasti luvan noudattamista", Pietikäinen sanoo tiedotteessa.

Kirjallinen kysymys on parlamentaarikon työkalu, jolla tietyn asian voi nostaa julkisuuteen. Sen avulla tietty asia tulee Euroopan keskeisten päättäjien tietoisuuteen. Lisäksi valtionhallinto seuraa Suomessa tarkkaan meppien kirjallisia kysymyksiä, joten kysymyksen aihe nousee ainakin virkamiesten asialistalle.

Kirjallinen kysymys ei kuitenkaan ole pelkkä huomionhakukeino, sillä siitä voi tulla myös käytännön seurauksia.

Useimmiten komissio toki vain täyttää velvollisuutensa vastata kysymykseen, eikä kysymyksellä ole sen suurempaa käytännön vaikutusta. Mutta koska komission tehtäviin kuuluu EU-oikeuden valvonta, sen on ryhdyttävä toimiin, jos se katsoo jäsenmaan todella rikkovan EU-velvoitteitaan.

"EU-oikeuden mahdollisissa rikkomustilanteissa komissio selvittää asiaa yleensä ensin epävirallisin selvityspyynnöin. Suurin osa tapauksista selviää jo tässä vaiheessa", lainsäädäntöneuvos Sina Uotila oikeusministeriöstä kertoo.

Jos jäsenvaltion vastaus epäviralliseen tiedusteluun ei tyydytä komissiota, komissio voi aloittaa jäsenvaltiota kohtaan virallisen rikkomusmenettelyn. Sen seurauksena jäsenvaltio voi saada komissiolta virallisen huomautuksen tai perustellun lausunnon. Viime kädessä komissio voi nostaa jäsenvaltiota vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa.

Uotila korostaa, että hän kertoo komission toiminnasta yleisellä tasolla, eikä kommentoi Hassin ja Pietikäisen kysymystä.

kaivosteollisuus  talvivaara  hassi  euroopan komissio 
Viite