Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Kaakkois-Suomen valtasi viime vuonna metsiensuojelubuumi

25.1.2011 12.00

Saija Räsänen

Metso-ohjelman metsiensuojelualueet lisääntyivät vuonna 2010 Kaakkois-Suomessa 340 hehtaarilla, tiedottaa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Uusia metsiensuojelualueita perustettiin yhteensä 23.

Suurin osa alueista on yksityisiä suojelualueita, jotka jäävät maanomistajien omistukseen pysyvästi suojeltuina. Määräaikaisia suojelusopimuksia syntyi yksi ja valtion omistukseen hankittiin Metso-ohjelman kautta 200 hehtaaria metsää kuudesta eri paikasta.

Merkittävin suojelualue syntyi Ruokolahdelle, kun Tornator oy:n omistama noin 74 hehtaarin suuruinen Viitalammin alue suojeltiin. Sysäyksen suojelulle antoi kesän Asta-myrsky, joka tuhosi osan alueen metsästä.

Perintöinä Metso-ohjelman kriteerit täyttäviä, lähellä luonnontilaa olevia metsiä siirtyi valtiolle vuonna 2010 poikkeuksellisen paljon. Tärkeimmät valtionperintökohteet ovat Taipalsaaren 87 hehtaarin ja Miehikkälän 63 hehtaarin metsäalueet.

Valtaosa uusista metsänsuojelualueista on runsaslahopuista kangasmetsää. Puustoisia soita, pienvesien lähimetsiä, lehtoja, metsäluhtia, tulvametsiä, harjujen paahdeympäristöjä sekä puustoisia perinneympäristöjä kaivataan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen mukaan suojelukohteiksi enemmänkin.
Viite