Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Kannattiko valtion ostaa Talvivaaran osakkeita?

9.9.2013 8.08

Sammeli Heikkinen

Valtion sijoitusyhtiö Solidium nousi Talvivaaran ylivoimaisesti suurimmaksi omistajaksi kevään osakeannissa. Sijoitusta perusteltiin ympäristösyillä.

Miten valtion miljoonat ovat parantaneet tilannetta Talvivaarassa, kehitysministeri Heidi Hautala (vihr)?

”Noin 20 miljoonaa euroa käytetään suoriin ympäristöinvestointeihin, muun muassa patojen rakentamiseen ja veden puhdistamiskapasiteetin lisäämiseen. Lisäksi yhtiö on alkanut rakentaa lisää allaskapasiteettia neutraloitujen vesien varastointiin kaivosalueella.

Yhtiö on käyttänyt noin 15 miljoonaa euroa ylimääräisiin vesien juoksutuksiin ja kipsisakka-altaan vuodoista aiheutuviin kuluihin. Se investoi vuosittain noin 40–50 miljoonaa euroa tuotannon pullonkaulojen poistamiseen. Toimiva tuotantoprosessi edistää ympäristöongelmien ratkeamista.”

Miten valtio-omistaja on käyttänyt uutta valtaansa Talvivaarassa? ”Yhteydenpito Talvivaaran johtoon on vähintään viikottaista. Sen vuoksi johdolle ei ole epäselvää, että keskeistä on erityisesti vesitaseeseen liittyvien ympäristöongelmien ratkaiseminen ja toisaalta tuotannon ylösajon onnistuminen. Jatkossa Solidium tulee myös vaikuttamaan yhtiön hallitusnimityksiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan kautta.”

Oliko Talvivaaran osakeantiin osallistuminen jälkikäteen ajatellen virhe?

”Mikäli osakeantiin ei olisi osallistuttu, yllä mainitut toimenpiteet olisivat saattaneet jäädä tekemättä.  Vastuullisena ja pitkäjänteisenä omistajana Solidium katsoi, että osakeantiin osallistumisella voi ratkoa yhtiön ongelmia vesitaseen hallinnassa ja tuotantoprosessissa.”

kaivosteollisuus 


Lisää aiheesta:Viite