Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sergi Larripa / Wikimedia Commons (CC-BY-SA)

Barcelonalainen työmatkapyöräilee.
Hyödyllistä. Oma terveys ja kunnan kassa hyötyvät, kun kulkee työmatkat omin voimin.Sergi Larripa / Wikimedia Commons (CC-BY-SA)

Hyödyllistä. Oma terveys ja kunnan kassa hyötyvät, kun kulkee työmatkat omin voimin.

Kevyen liikenteen lisääminen säästäisi kuntarahoja

6.2.2014 11.40

Petra Piitulainen

Pyöräilyn ja kävelyn yleistyminen arkiliikkumisessa voisi pienentää kuntien menoja miljoonilla. Esimerkiksi Joensuussa kaupunki ja valtio voisivat säästää joka vuosi kuusi miljoonaa euroa, jos joensuulaiset kävelisivät viidenneksen nykyistä enemmän.

Luvut käyvät ilmi Joensuun kaupungin tekemistä laskelmista. Kaupunki on käyttänyt Maailman terveysjärjestön WHO:n laskentamenetelmää, jolla voidaan laskea kävelyn ja pyöräilyn yhteiskunnallinen arvo.

Laskelman mukaan viidenneksen lisäys kävelyyn toisi 75 miljoonan euron kokonaishyödyt vuoteen 2030 mennessä. Samanlainen kasvu pyöräilyssä toisi noin neljän miljoonan euron vuotuiset säästöt, ja kokonaishyödyt olisivat noin 46 miljoonaa euroa.

”Jos laskennassa olisi mahdollista ottaa huomioon kaikki sairastavuutta alentavat vaikutukset, olisivat taloudelliset säästöt vielä korkeammat”, Joensuun raportissa todetaan.

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma julkaisu viime vuonna suomenkielisen oppaan työkalusta, jolla kunnissa voidaan laskea kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudelliset hyödyt. Niin sanotulla HEAT-menetelmällä (Health economic assessment tools for walking and cycling) lasketut hyödyt perustuvat kuolleisuutta vähentävään vaikutukseen. Ennenaikaiset kuolemat tulevat yhteiskunnalle kalliiksi.

”Kun elinympäristöä kehitetään, kunnissa pitää huomioida sen vaikutukset kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin. Päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa eri toimien vaikutuksista ja hyödyistä”, kehittämispäällikkö Liisamaria Kinnunen Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut tavoitteeksi, että kävely- ja pyörämatkojen määrä lisääntyisi 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Joensuussa kävellään ja pyöräillään jo nyt maan keskiarvoa enemmän: kantakaupungissa yli puolet matkoista tehdään kävellen tai pyörällä. Näiden liikkumismuotojen edistäminen kuuluu kaupungin keskeisiin tavoitteisiin.

Kevyenliikenteen edistäminen säästää myös väylien rakentamisrahoja.

”133 miljoonalla eurolla rakentaa 330 kilometriä pyöräilyn pikatietä tai 120 kilometriä uusia pyöräväyliä kaupunkiin. Samalla summalla rakennetaan vain 10 kilometriä nelikaistaista moottoritietä tai 6,5 kilometriä rautatietä”, selvityksessä todetaan.

kunnat  pyöräily  kevyt liikenne 
Viite