Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Natalia Baer

Järkeä. Jaakko Kianderin mielestä Sinnemäen teesit ovat järkeviä ja oikeansuuntaisia. Natalia Baer

Järkeä. Jaakko Kianderin mielestä Sinnemäen teesit ovat järkeviä ja oikeansuuntaisia.

Kiander ja Sinnemäki samoilla linjoilla talouselvytyksessä

1.12.2008 9.45

Lasse Leipola

Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Jaakko Kiander pitää vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajan Anni Sinnemäen talousteesejä järkevinä ja oikeansuuntaisina.

Sinnemäki esitteli lauantaina puoluevaltuuskunnalle kahdeksan teesiä talousjärjestelmän uudistamiseksi.

Sinnemäen mukaan talouselvytys ei voi hetkeksikään unohtaa ilmastopolitiikkaa, mikä merkitsee energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian lisäämistä sekä öljyriippuvuudesta irrottautumista.

”Lama luo tarpeen tukea julkisin varoin investointeja, jotta työllisyys ei heikentyisi liikaa. Tämä tarjoaa luontevan mahdollisuuden kohdistaa tukea sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat sopusoinnussa ilmastotavoitteiden kanssa”, Kiander arvioi.

Hänen mukaansa tällaisia keinoja voisivat Sinnemäen mainitsemien korjausrakentamisen ja energiansäästöhankkeiden lisäksi olla muun muassa tuuli- ja ydinvoiman rakentaminen sekä investoinnit raideliikenteeseen.

Yhtenä esimerkkinä Kiander mainitsee myös vuokra-asuntojen rakentamisen.

”Varsinkin jos asunnot tehdään energiatehokkaiksi ja jos niiden sijainti tukee raideliikenteen käyttöä”, Kiander sanoo.

Sinnemäen teesit

1. Talouskriisin hoitaminen tässä ja nyt vaatii julkiselta vallalta jatkossakin elvyttävää toimintaa.


2. Elvytys ei voi hetkeksikään unohtaa ilmastopolitiikkaa.


3. Tulonjakoa on tasattava pienituloisimman kymmenyksen ja eniten tienaavan kymmenyksen välillä.

4. Suomen elinkeinorakennetta on monipuolistettava.
 Tarvitsemme lisää keskikokoisia yrityksiä etenkin niille paikkakunnille, joilta raskas teollisuus on vetäytynyt tai lähtemässä.


5. Suomen tulee löytää hitaan kasvun ajan talouspolitiikan ohjauskeinot.
 Tarve liittyy toisaalta käsillä olevasta taantumasta selviämiseen ja toisaalta väestön ikääntymiseen.


6. Kansainväliset markkinat tarvitsevat kansainvälistä sääntelyä.
 Markkinoiden itsesääntelyn tilalle tarvitaan kansainvälinen elin rahoitusmarkkinoiden toiminnan ja riskien valvontaan.

7. Salailun on loputtava rahoitusmarkkinoilla.
 Veroparatiisit on avattava ja yritysten on ryhdyttävä julkaisemaan maakohtaiset tilinpäätökset, jotta ylikansallisten konsernien sisäiset järjestelyt tulevat näkyviin.


8. Kansainvälisen ilmastosopimuksen on oltava kehikko, jonka avulla globaaleja investointeja suunnataan uuteen energiatalouteen.
 Sopimuksen on sisällettävä mekanismit, joilla rahoitetaan energian tuotannon ja kulutuksen uudistamista sekä teknologian siirtoa kehitysmaihin.
Viite