Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lajien tuho jatkuu

2.12.2010 15.03

Hanna Eriksson

Kymmenesosa Suomen lajeista on nyt uhanalaisia tai vaarantuneita, kertoo keskiviikkona julkaistu ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen raportti.

”Suomen lajien uhanalaistuminen ei hidastu” sanoo yksikönjohtaja Aino Juslén Luonnontieteellisestä keskusmuseosta.

Suuri osa uhanalaisista lajeista tulee häviämään tulevaisuudessa. Uhanalaistuminen on jatkunut, vaikka kansainvälisten tavoitteiden mukaan lajien taantuminen piti pysäyttää kuluvaan vuoteen mennessä.

Suomessa pesivistä linnuista joka neljäs on uhanalainen, nisäkkäistä joka seitsemäs. Muun muassa äärimmäisen uhanalaisen saimaannorpan kanta on pienentynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Enemmistö, eli yli kolmannes Suomen uhanalaisista lajeista elää metsissä ja yli viidennes perinneympäristöissä.

Suurin syy lajien uhanalaistumiseen ja häviämiseen on metsien käyttö, kuten avohakkuut ja lahopuun väheneminen. Metsien ja perinneympäristöjen lajien uhanalaistumisvauhti on kuitenkin hieman hidastunut. Suojelualueet ja lahopuun lisääminen ovat parantaneet joidenkin lajien tilannetta.

Sen sijaan esimerkiksi soiden, rantojen ja tunturipaljakoiden lajiston uhanalaistuminen on entisestään kiihtynyt.

Suomessa metsästettävistä lajeista puolet on uhanalaisia tai silmälläpidettäviä.

Metsästys uhkaa erityisesti suuria nisäkkäitä, kuten uhanalaisia ilveksiä ja karhuja.

luonnonsuojelu  monimuotoisuus 
Viite