Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Long Play -artikkelin kansi.

Long Play: Talvivaaran johto on tiennyt ympäristöongelmista jo pitkään

1.9.2014 9.00

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmista on kerrottu johdolle jo aivan kaivoksen alkutaipaleella, paljastaa Long Playn tänään julkaisema Nopeammin, syvemmälle, tuhoisammin -artikkeli. Kaivoksen päästöarvioiden pohjalla ei myöskään ole ollut minkäänlaista tutkimusta.

Kaivosta koskevasta journalismistaan palkitun toimittaja Juha Kauppisen juttu perustuu muun muassa vielä julkaisemattomaan poliisin esitutkintamateriaaliin sekä useiden Talvivaaran entisten työntekijöiden haastatteluihin. Long Playn mukaan Kauppiselle vuodetiin poliisin salainen, 4500-sivuinen esitutkintamateriaali.

Long Playn mukaan Talvivaaraa rakennettiin 2008 kovalla kiireellä: kaivoksen prosessi piti saada toimivaksi avajaisiin mennessä. Avajaisten jälkeen metallitehdas purettiin osittain ja rakennettiin uudestaan. Jutussa haastateltu entinen talvivaaralainen puhuu Potemkinin kulisseista.

Vuoden 2009 aikana alkoivat vesi- ja ympäristöongelmat. Toukokuun alussa päivätyssä osastopäälliköiden kokouksen pöytäkirjassa todetaan, että nikkelipitoisuus ylittää ympäristöluvan arvot 10–20-kertaisesti.

Samaan aikaan myös sulfaatin, natriumin ja mangaanin pitoisuuksien havaittiin olevan hälyttävän korkeita. Tuolloin kaivoksen ympäristöpäällikkönä toiminut Heikki Kovalainen kertoi esitutkintamateriaalin mukaan kertoneensa kohonneista sulfaattiarvoita kaivoksen johtajalle Lassi Lammassaarelle. Lammassaari vastasi, ettei kaivoksella ole sen suhteen mitään velvotteita.

Poliisin kuulustelussa Lammassaari ja Pekka Perä väittävät kuulleensa kohonneista pitoisuuksista vasta 2010. Lammassaari kuitenkin muuttaa tarinaansa, kun Kovalaisen lausunto luetaan hänelle ja myöntää tienneensä niistä jo 2009.

Lammassaaren mukaan asialle ei tehty mitään, koska esimerkiksi sulfaatista ei hänen mielestään ympäristöluvassa säädetä mitään. Kuitenkin lupahakemus katsotaan sitovaksi päästöarvojen osalta ja hakemuksessa on ilmoitettu muun muassa sulfaatin päästötaso.

Talvivaaran virheelliset päästöarviot selittyvät ilmeisesti sillä, että metallinkäsittelyprosessissa otettiin käyttöön lipeä kalkin sijaan. Tosin Long Playn jutun mukaan Lapin Vesitutkimus -konsulttifirman esittämiä lukuja ei ollut selvitetty millään tutkimuksella.

"En osaa sanoa, mistä lupahakemukseen merkityt päästöarvot on saatu. Tutkimusta, jossa on määritelty jätevesien koostumus, ei ole tehty", kertoo Talvivaaran tutkimustoiminnasta vastannut Marja Riekkola-Vanhanen.

kaivosteollisuus  talvivaara 
Viite