Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Luonnonsuojeluliitto: Jos Talvivaaran mittarit eivät toimi, jäteveden lasku keskeytettävä

5.4.2013 15.48

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivoksella ei ole tällä hetkellä riittävästi tietoa, jotta oikeuden päätöstä kaivokselta laskettavan jäteveden määrästä voitaisiin noudattaa. Tätä mieltä on Suomen luonnonsuojeluliitto, joka pani perjantaina vireille Kainuun ely-keskukseen vaatimuksen, jossa vaaditaan Vaasan hallinto-oikeuden välipäätöksen toimeenpanoa.

Vaasan hallinto-oikeus määräsi tiistaina, ettei kaivoksesta etelään poikkeusluvalla laskettavan jäteveden määrä saa ylittää seitsemää prosenttia Kalliojoen virtaamasta. Kalliojoki taas laskee kaivokselta pohjoiseen Oulujoen vesistöön.

Kalliojoen virtaamaa ei kuitenkaan tällä haavaa tarkasti tiedetä. Tämä selvisi torstaina, kun Kainuun Sanomat uutisoi joen virtaaman kasvaneen parissa päivässä moninkertaiseksi. Virtaamaluvut lehti oli poiminut Talvivaaran omasta Paikan päällä -blogista (jossa ne edelleen tätä kirjoittaessa ovat).

Koska kevättulva ei ole vielä Kainuussa alkanut, ainoa syy virtaaman kasvulle olisi voinut olla Talvivaaran hurjasti lisääntynyt jäteveden juoksutus.

Talvivaaran viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen oli kuitenkin torstai-iltana yhteydessä muun muassa Vihreään Lankaan ja kielsi kaivoksen lisänneen pohjoisen suunnan jäteveden juoksutusta. Nissisen mukaan juoksutusmäärät ovat olleet noin 800 kuutiota tunnissa parin viime viikon ajan.

Keskiviikkona mitattua, Kainuun Sanomien torstaina uutisoimaa 6 600 kuution virtaamaa Kalliojoessa Nissinen pitää todennäköisesti mittarivirheenä. Hänen mukaansa Kalliojoen mittari ei ole antanut luotettavia lukemia.

Suomen luonnonsuojeluliitto moittiikin mittausten epäluotettavuutta perjantaisessa vireillepanossaan:

"Talvivaara perustaa siis päästöarvionsa yhteen mittaukseen, joka on tehty kalibroimattomalla mittarilla --- sekä lukemalla johon on laskettu mukaan Talvivaaran omat jätevesipäästöt pohjoiseen. Kainuun ely-keskus ei ole nykytiedoilla valvonut tai varmentanut mittausjärjestelmää ainakaan etukäteen millään tavalla."

Kalliojoen keskivirtaama on noin 2 500 kuution tuntiluokkaa, joten jo 800 kuution jätevesimäärä vaikuttaa siihen huomattavasti. Myös Nissinen myönsi, että Talvivaaran oma jäteveden juoksutus kyllä kasvattaa Kalliojoen virtaamaa. Ja siten myös kaivoksen jätevesikiintiötä etelän suuntaan.

Talvivaaran vesienhallinnan johtaja Maija Vidqvist kertoi perjantaina Kainuun Sanomissa, että enimmillään Talvivaara voisi juoksuttaa noin 1 500 kuutiota jätevettä tunnissa pohjoisen suuntaan.

Nyt luonnonsuojeluliitto katsoo, että hallinto-oikeuden välipäätöksen toimeenpanon edellyttävän Talvivaaralta luotettavaa reaaliaikaista mittausta, jonka perusteella voidaan laskea Kalliojoen keskivirtaama. Liiton mukaan keskivirtaamasta pitäisi myös vähentää Talvivaaran pohjoisen suunnan jätevesien vaikutus. Jos näin ei tehdä, ely-keskuksen pitäsi selittää miksei.

"Tulee sen perustella, mihin lainkohtaan ja ympäristöargumenttiin tämä näkemys perustuu. Koska tulkinta on tiettävästi ainutlaatuinen, tulee siitä asian ennakkotapauksellisen luonteen takia tehdä valituskelpoinen päätös."

Luonnonsuojelulitto kehottaa elyä vaatimaan Talvivaaraa todistamaan, että toimiva mittausjärjestelmä on olemassa. Jos näin ei ole, pitää jätevesien laskeminen etelän suuntaan keskeyttää liiton mukaan tarvittaessa hallintopakon avulla.

 

kaivosteollisuus  jätevesi  talvivaara 
Viite