Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Heikki Valve / Wikimedia Commons (CC-BY-SA)

Harvesteri.
Luontoa vai varallisuutta? Uusi metsälaki pyrkii suojelemaan luontoa metsätaloudelta.Heikki Valve / Wikimedia Commons (CC-BY-SA)

Luontoa vai varallisuutta? Uusi metsälaki pyrkii suojelemaan luontoa metsätaloudelta.

Metsälaki eteni, järjestö pettyi – ”hakkaaminen on normi”

14.6.2013 9.44

Lasse Leipola

Hallitus antoi eilen torstaina esityksensä uudeksi metsälaiksi. Ympäristöministeri Ville Niinistön (vihr) mukaan jo ennalta kritisoituun lakiin saatiin parannuksia ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön neuvotteluissa.

”Kyseessä on metsäluonnon kannalta merkittävä laki, sillä se säätelee miten metsiämme saa hakata ja miten niitä tulee uudistaa. Laki määrittelee reunaehdot talousmetsien käytölle”, Niinistö kirjoittaa vihreiden sivuilla.

Suomen luonnonsuojeluliitto näkee asian toisin.

”Lakiuudistukselle asetettiin tavoite turvata metsäluonnon monimuotoisuus nykyistä paremmin. Se ei esityksessä toteudu”, suojeluasiantuntija Risto Mustonen sanoo järjestön tiedotteessa.

Hänen mukaansa erityisen tärkeissä elinympäristöissä ei tulisi tehdä lainkaan hakkuita. Uusi laki kuitenkin sallii varovaiset poimintahakkuut.

”Uudessa laissa puuntuotanto ja hakkaaminen ovat siis normi myös arvokkaissa elinympäristöissä.”

Sekä Niinistö että SLL pitävät kuitenkin tärkeänä sitä, että avohakkuisiin perustuvalle metsätaloudelle saadaan uusia vaihtoehtoja.

”Metsäluonnon kannalta lain tärkeimmät uudistukset ovat kuitenkin sen avaamat mahdollisuudet puun korjuulle ilman avohakkuita ja suometsien ennallistamiselle”, Niinistö sanoo.

Hänen mukaansa vihreät pyrkivät edistämään metsien monimuotoisuutta myös metsiin jätettävien kuolleiden puiden määrää säätelevän metsätuholain valmistelussa. Lahoavat puut ovat tärkeitä elinympäristöjä monille eläin- ja kasvilajeille.

”Paljon kritiikkiä lausuntokierroksella saanutta lakiesitystä on jo hallituksessa sovittu parannettavan niin, että sallittua metsään jätettävien vahingoittuneiden havupuiden määrää nostetaan ja niin, että maanomistajalla olisi mahdollisuus jättää vahingoittuneita puita etenkin arvokkaisiin elinympäristöihin, joiden ominaispiirteisiin vahingoittuneet ja lahoavat puut kuuluvat”, Niinistö kirjoittaa.

Esityksen metsätuholaista on tarkoitus valmistua syksyllä.

luonnonsuojelu  metsät 
Viite