Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Vuotanut allas. Talvivaaran viimeisin kipsisakka-allasvuoto sattui tässä allaslohkossa. Pari viikkoa sitten siinä oli edelleen jätevettä.Sammeli Heikkinen

Vuotanut allas. Talvivaaran viimeisin kipsisakka-allasvuoto sattui tässä allaslohkossa. Pari viikkoa sitten siinä oli edelleen jätevettä.

Myös Suomen luonnonsuojeluliitto teki tutkintapyynnön Talvivaarasta

27.5.2013 14.49

Sammeli Heikkinen

Suomen luonnonsuojeluliitto on tehnyt tutkintapyynnön Talvivaaran kaivosyhtiön toiminnasta. Julkisuudessa on tänään aiemmin kerrottu, että myös Stop Talvivaara -liike on tehnyt poliisille tutkintapyynnön.

Vihreän Langan tietojen mukaan SLL jätti tutkintapyynnön Oulun poliisille perjantaina. Tutkintapyynnössä liitto pyytää poliisia selvittämään, onko Talvivaara syyllistynyt ympäristön turmelemiseen tai muihin ympäristörikoksiin viime marraskuun aikana tai sen jälkeen.

Lisäksi liitto haluaa, että poliisi selvittää, täyttääkö Talvivaaran jatkuvasti ympäristöluvan vastainen toiminta ympäristörikoksen tunnusmerkit.

Tutkintapyynnössään liitto mainitsee muun muassa kipsisakka-altaiden käyttämisen ympäristöluvan vastaisesti, ympäristöluvassa määritellyn sulfaattitason jatkuvan ylittämisen ja ympäristönsuojelulain poikkeuspykälän väärän käytön.

Stop Talvivaara -liike taas tiedotti aiemmin tänään jättäneensä tutkintapyynnön kaivoksen ja Kainuun ely-keskuksen toiminnasta Iisalmen poliisille. Stop-liikkeen tutkintapyyntö keskittyy erityisesti viime vuonna tehtyyn päätökseen, jolla kaivos pumppasi prosessikierrosta hapanta ja metallipitoista vettä kipsisakka-altaisiin.

Oulun poliisilla on jo kesken laaja Talvivaara-tutkinta, jonka valmistumista odotetaan ehkä jo ennen kesälomia.

kaivosteollisuus  talvivaara 
Viite