Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Namibia siirtyy ydinaikaan Suomen tuella

14.1.2011 8.24

IPS

Namibia valmistelee runsaiden uraanivarojensa hyödyntämistä Suomen avustuksella.

Lounais-Afrikassa sijaitseva Namibia viimeistelee parhaillaan ydinenergiapoliittista suunnitelmaansa, jonka laadintaa ovat konsultoineet kehitysapuhankkeessa muun muassa Geologian tutkimuskeskus ja Säteilyturvakeskus Suomesta.

Namibian ensimmäisen ydinvoimalan on määrä käynnistyä vuonna 2018.

Namibia tuottaa noin 5 000 tonnia uraania vuodessa. Se oli vuonna 2009 maailman neljänneksi suurin uraanintuottaja, joka kattoi liki kymmenesosan maapallon uraanintarpeesta.

Namibian kaivosministerin Isak Katalin mukaan uusi energiapolitiikka kattaa koko ydinpolttoainekierron uraaninetsinnästä louhintaan, jalostukseen ja ydinvoimatuotantoon. Ydinjätteen käsittelyä varten perustetaan rahasto.

Namibiassa toimii nyt kaksi ulkomaisten yhtiöiden hoitamaa uraanikaivosta, kaksi muuta on työn alla ja useita lisää on suunnitteilla.

ydinvoima  kaivosteollisuus  afrikka  namibia 
Viite