Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Nellimin metsille uusi yllättävä uhka

20.9.2011 16.00

Sammeli Heikkinen

Inarin Nellimin metsien hakkuurauha ei olekaan taattu. Sopijaosapuolina olleet poromiehet saattavat menettää elinkeinonsa, minkä vuoksi sopimus voi raueta. Metsähallituksen mukaan sopimuksen päättymistä on kuitenkaan turha ennakoida.

Metsähallitus ja paikalliset neljä poronhoitajaa sopivat viime joulukuussa noin 16000 hehtaarin metsän rauhoittamisesta hakkuilta 20 vuodeksi. Se oli yksi Metsähallituksen paikallisten toimijoiden kanssa tekemistä kahdenvälisistä sopimuksista, joilla saatiin ratkaistua pitkään jatkunut Lapin metsäkiista.

Nyt näyttää kuitenkin siltä, että Nellimin poromiesten elinkeino on vaarassa. Voiman verkkolehti Fifi kertoo, että Ivalon paliskunta on määrännyt Nellimistä pakkoteuraaksi niin paljon poroja, ettei nellimiläisille enää jää jäljelle eläimiä.

Paliskunta perustelee määräystä sillä, että kaikille sen poronhoitajille on määrätty samanlainen teurastusvelvoite, jotta paliskunta pysyy maa- ja metsätalousministeriön määräämän maksimiporomäärän alapuolella. Nellimiläisten mielestä teurastusmääräys on epäreilu, sillä vasahävikki on korkeampi heidän laitumillaan lähellä itärajaa ja vahvempaa karhukantaa. Suuren vasahävikin vuoksi teuraaksi joutuu vaatimia, joita tarvittaisiin vasatuotantoon.

Fifin mukaan pakkoteurastukset aloitetaan todennäköisesti viikon kuluttua.

Nellimin metsän kannalta teurastuksilla on merkitystä, sillä jos metsärauhasopimuksen osapuolina olleet poronhoitajat lopettavat elinkeinon harjoittamisen, sopimus voi raueta.

"Tässä vaiheessa asiaa on kuitenkin aivan turha ennakoida. Emme ole saaneet minkäänlaista ilmoitusta siitä, että Paadarin veljekset (Nellimin poronhoitajat) olisivat lopettamassa poronhoitoa. Jos he kaikki elinkeinon lopettavat, niin sitten asiaa pitää harkita uudelleen", Metsähallituksen aluejohtaja Kii Korhonen sanoi Vihreälle Langalle.

metsät  poronhoito 
Viite