Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Normipäivä: Talvivaara laskee tuotantoennustetta ja saa poikkeusluvan

16.8.2012 12.07

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivosyhtiö kertoi torstaina tappioista ja laski tuotantoennustettaan. Täysin odotetusti, sillä kaivosyhtiö varoitti nimittäin jo heinäkuun alussa, että tämän vuoden tuotantotavoitteeseen pääseminen on ”epätodennäköistä”.

Alkuperäinen nikkelin tuotantotavoite oli 25 000–30 000 tonnia. Nyt Talvivaara pyrkii 17 000 tonniin, mikä sekin olisi kaivoksen ennätys. Vuoden alusta Talvivaara on tehnyt liiketappiota yli 22 miljoonaa euroa.

Talvivaara ei ole vielä koskaan päässyt asettamaansa tavoitteeseen. Vielä parin vuoden takaisissa osavuosikatsauksissa kaivosyhtiö ennusteli tälle vuodelle 50 000 tonnin nikkelituotantoa.

Talvivaaran mukaan vaikeudet tuotannossa johtuvat pitkälti sateisesta keväästä ja kesästä. Tähän liittyen kaivosyhtiö sai torstaina luvan poiketa ympäristöluvastaan. Kainuun Ely-keskus nimittäin antaa kaivoksen varastoida väliaikaisesti kipsisakka-altaan jätevesiä ja avolouhoksesta pumpattavia vesiä Kuusilammessa. Kaivos sai ensimmäisen poikkeusluvan jo kesäkuussa. Nykyinen lupa on voimassa vuoden loppuun.

kaivosteollisuus  talvivaara 
Viite