Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Odotettu lakiesitys luovutetaan vihdoin ministerille

5.9.2012 9.45

Jukka Vahti

 

Jos ympäristöministeriössä parhaillaan selvitettävänä oleva ilmastolaki seurailee Polttava kysymys -ilmastokampanjan esimerkkiä, Suomen ilmastopolitiikka ottaa lähitulevaisuudessa aimo harppauksen eteenpäin.

Polttavan kysymyksen laatima lakiesitys luovutettiin ympäristöministeri Ville Niinistölle (vihr) keskiviikkona.

31 järjestön ja yhteisön laatimaan lakiesitykseen sisältyvät muun muassa päästövähennyksiä rytmittävät nelivuotiset hiilibudjetit. Ne on jaettu yhteiskunnan eri sektoreille.

Hiilibudjetteihin sisältyisivät konkreettiset ehdotukset siitä, miten päästövähennyksiä tavoitellaan. Budjetit valmistelisi valtioneuvoston kanslia riippumattoman ilmastopaneelin ohjeistuksella ja ne hyväksyisi eduskunta. Toteutunut päästökehitys raportoitaisiin eduskunnalle vuosittain.

Riippumaton ilmastopaneeli myös arvioisi aiemmin asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Samalla laki parantaisi toimien koordinointia ja toisi ilmastopolitiikan selvästi nykyistä vahvemmin eduskunnan päätösvallan piiriin.

Lain tavoitteena on tehdä Suomesta vähähiilinen yhteiskunta vuoteen 2050 mennessä. Ilmastolain säätäminen tekisi tästä myös Suomen hallituksia laillisesti sitovan velvoitteen.

Lain esikuva on Britanniassa vuonna 2008 säädetty ilmastolaki. Pohjoismaissa ilmastolakia valmistellaan myös Tanskassa, missä hallitus on sitoutunut 40 prosentin päästövähennystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä.

Samaan prosentuaaliseen tavoitteeseen ovat sitoutuneet myös Ruotsi ja Saksa.

ilmastolaki 
Viite