Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaaran vedenotto ympäristötarkkailuraporttien mukaan. Varsinaista vesitasetta kaivosyhtiö ei ole vieläkään laatinut. Kuvakaappaus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä.

Talvivaaran vedenotto ympäristötarkkailuraporttien mukaan. Varsinaista vesitasetta kaivosyhtiö ei ole vieläkään laatinut. Kuvakaappaus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä.

Oikeus: Talvivaara ei voi syyttää vesiongelmistaan sateita

2.5.2013 12.07

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivosyhtiö ei voi syyttää vaikeasta vesitilanteestaan poikkeuksellisia sateita, katsoo Vaasan hallinto-oikeus. Oikeuden näkemys sisältyy sen torstaiseen päätökseen, jolla se kumosi jälleen yhden Kainuun ely-keskuksen Talvivaaralle myöntämän poikkeusluvan.

Kumoamisella ei välttämättä ole enää käytännön merkitystä, sillä käsittelyssä ollut poikkeuslupa koski Kuusilampeen varastoitua jätevettä, joka on jo ilmeisesti juoksutettu ympäristöön.

Hallinto-oikeuden päätöksen perustelu on sen sijaan kiinnostava ja sillä voi olla merkitystä Talvivaara-asioista päätettäessä.

Talvivaaran tekemät poikkeusilmoitukset ja ely-keskuksen niiden perusteella myöntämät poikkeusluvat ovat nimittäin järkiään perustuneet kaivoksen vaikean vesitilanteen aiheuttamiin ongelmiin. Näitä ongelmia Talvivaara on selittänyt "historiallisen" sateisella viime vuodella ja ely on nämä selitykset pääosin hyväksynyt.

Hallinto-oikeus on kuitenkin tarkastellut vesitasetta Talvivaaran omien selvitysten pohjalta.

Vuonna 2010 kaivosyhtiö pumppasi avolouhoksesta liki 1,5 miljoonaa kuutiota vettä ja otti kaivosalueelle Kolmisoppi-järvestä yli kolme miljoonaa kuutiota. Seuraavana vuonna Kolmisopesta otettiin saman verran ja avolouhoksesta pumpattiin yli 1,2 miljoonaa kuutiota. Ja vielä viime vuonnakin järvivettä otettiin kaivosalueelle kaksi miljoonaa kuutiota ja louhoksesta melkein saman verran.

Kolmessa vuodessa kaivoksen vesikiertoon on siis pumpattu avolouhoksesta ja Kolmisopesta liki 13 miljoonaa kuutiota vettä. Pois on laskettu alle neljä miljoonaa kuutiota.

Suomen Luonto on epäillyt Talvivaaran selitystä viime marraskuun kipsisakkavuodosta lähtien. Lehti julkaisi huhtikuussa hallinto-oikeuden laskujen kanssa hyvin samansuuntaisen laskelman Talvivaaran vedenotosta.

Hallinto-oikeus laski myös viime vuoden sateiden vaikutusta vertaamalla niitä pitkän ajan keskiarvoon. Oikeuden arvion mukaan kaivokselle tuli viime vuoden sateiden vuoksi 1,6 kuutiota ylimääräistä vettä keskiarvoon verrattuna.

Näiden tietojen perusteella hallinto-oikeus arvioikin, että ylijäämävettä on kerääntynyt kaivokselle toiminnan alkuvaiheesta lähtien, eivätkä sateet ole keskeinen syy veden kertymiseen kaivosalueelle.

"Kaikessa toiminnassa tulee varautua sellaisiin sääolosuhteisiin, jotka tilastollisesti toistuvat noin joka 20. tai 50. vuosi. Tällä tavoin arvioituna vuosi 2012 ei ollut niin poikkeava vuosi, etteikö yhtiö olisi voinut siihen varautua. Kun vesitaseongelma on kehittynyt pitkän ajan kuluessa, yhtiön olisi tullut rakentaa alueelle lisää varastointikapasiteettia", oikeus toteaa.

Nähtäväksi jää, miten oikeuden päätös vaikuttaa muuhun Talvivaaraa koskevaan lupakäsittelyyn.

kaivosteollisuus  päästöt  talvivaara 
Viite