Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

wwf.fi

Järjestöjen raportti.
Äyrit ympäristöön. Järjestöt esittävät, että kuntien veroeurot suunnataan kestäviin hankintoihin.wwf.fi

Äyrit ympäristöön. Järjestöt esittävät, että kuntien veroeurot suunnataan kestäviin hankintoihin.

Onko tämä merkittävä mahdollisuus unohtunut Suomen kunnissa?

2.10.2012 8.36

Lasse Leipola

Suomen johtavat ympäristöjärjestöt muistuttavat, että kunnilla voi olla merkittävä rooli muun muassa päästövähennyksien saavuttamisessa ja luomuruoan edistämisessä.

Kuntien hankintojen arvo vastaa noin kolmasosaa Suomen valtion budjetista, mikä järjestöjen mukaan antaa niille mahdollisuuden esimerkiksi parantaa luomuruoan asemaa markkinoilla. Niiden mukaan ympäristöystävällisiä valintoja voi tehdä myös monissa muissa hankinnoissa kuten sähköä, laitteita tai rakennuspalveluita ostettaessa.

Toinen ympäristön kannalta merkittävä rooli kunnilla on energian tuotannossa, sillä kunnat tuottavat valtaosan kaukolämmöstä sekä runsaasti sähköä. Kaukolämpö tuotetaan pääasiassa fossiilisilla polttoaineilla, joten järjestöt muistuttavat, ettei hiilineutraalia Suomea voida saavuttaa ilman kuntien ilmastotekoja.

Kolmanneksi järjestöt mainitsevat kaavoituksen, jossa kunnilla on mahdollisuus varmistaa, ettei luonnonvarojen hyödyntäminen esimerkiksi kaivos- tai turvetuotannon muodossa pilaa merkittävästi vesistöjä.

Ympäristöjärjestöjen kuntavaalitteesit ovat allekirjoittaneet Birdlife, Greenpeace, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och miljö, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF.

luonnonsuojelu  turve  luomu  kaivosteollisuus  energiateollisuus 
Viite