Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Onko Talvivaaran jäteallas vuotanut jo vuorokausia? Neljännesmiljoona kuutiota jätevettä karannut

8.4.2013 11.50

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivoksen vuotavasta kipsisakka-altaasta on kaivosyhtiön mukaan valunut jo neljännesmiljoona kuutiota jätevettä. Altaassa on vielä 370 000 kuutiota jätevettä. Välitöntä vaaraa altaan vesien pääsemisestä kaivosalueen ulkopuolelle ei pitäisi olla, mutta kaivoksen ylijäämävesien poikkeusjuoksutusta ympäristöön aiotaan lisätä tilanteen vuoksi.

Yksikön päällikkö Sari Myllyoja Kainuun ely-keskuksesta sanoi Vihreälle Langalle, että jätevesivuodosta on tullut tieto sunnuntaina. Arvion mukaan vuodon suuruus olisi noin 2 000–3 000 kuutiota. Jos tämä pitää paikkansa, kipsisakka-allas on ehtinyt vuotaa tähän mennessä jo noin sata tuntia, siis neljä vuorokautta.

Jätevesivuoto on Myllyojan mukaan nyt ohjattu avolouhokseen, jota vesivaikeuksien kanssa kamppaileva kaivosyhtiö on yrittänyt tyhjentää alkuvuoden aikana. Koko vuotoaltaan sisällölle pitäisi tarvittaessa olla tilaa myös niin sanotulla Kortelammen padolla. Se on maapohjainen ja -seinäinen allas, joka rakennettiin hätäisesti kipsisakka-altaan edellisen vuodon aikana.

Myllyojan mukaan ely-keskuksella on tiedossa myös kipsisakka-altaassa säilötyn jäteveden koostumus. Siitä tiedotetaan hänen mukaansa iltapäivällä.

Silloin kerrottaneen myös siitä, miten paljon ylimääräisten vesimassojen poikkeusjuoksutusta lisätään tilanteen vuoksi. Kaivosyhtiö kertoo jo lisänneensä etelän suunnan juoksutusta noin 800 kuutioon tunnissa. Myllyojan mukaan viranomaiset kertovat myöhemmin tänään uusista juoksutusrajoista.

Kainuun ely antoi alkuvuodesta kaivosyhtiölle poikkeusluvan laskea noin 1,8 miljoonaa kuutiota ylimääräistä, puhdistettua jätevettä ympäristöön. Elyn päätöksen mukaan sekä Oulujoen vesistöön pohjoiseen että Vuoksen vesistöön etelään saa laskea kesään mennessä noin 900 000 kuutiota vettä.

Vaasan hallinto-oikeus rajoitti kuitenkin välipäätöksellään viime viikolla etelän suunnan jätevesikiintiön seitsemään prosenttiin kaivokselta pohjoiseen laskevan Kalliojoen virtaamasta.

Virtaaman suuruudesta oli viime viikolla melkoista epäselvyyttä. Kainuun elyn tekemien mittausten perusteella se oli hieman yli tuhat kuutiota tunnissa. Tämä oikeuttaisi oikeuden päätöksen perusteella laskemaan vain 70 kuutiota ylimääräistä jätevettä etelän suuntaan.

Kipsisakka-altaan vuodon suuruudeksi on arvioitu noin 2 000–3 000 kuutiota tunnissa. Myllyojan tietojen mukaan allas on alkanut vuotaa sunnuntaina. Tätä vauhtia allas vuotanee tyhjiiin alle vuorokaudessa.

Kipsisakka-altaan kakkoslohkon kestävyyttä on epäilty siitä lähtien, kun altaan ykköslohko puhkesi ja vuosi kuiviin marraskuussa. Yle Kainuun helmikuisessa jutussa kaivoksen ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla ilmaisee huolensa kakkoslohkosta, jonka arvioitiin vahingoittuneen ykköslohkon vuodon yhteydessä.

Samassa jutussa mainitaan, että ely-keskus on määrännyt tyhjentämään kakkoslohkon. Näin ei siis ollut tehty.

Niin sanotun Kortelammen patokin voi olla kovilla yllättävän lisäjäteveden kanssa. Talvivaaran vesienhallinnan johtaja Maija Vidqvist sanoi jo ennen vuotoa viime viikolla Savon Sanomille, että padon turvatilavuuksien kanssa mennään kevään aikana riskirajoille.

Talvivaaran vesiongelmat ovat joka tapauksessa edelleen massiiviset. Ylen mukaan kaivoksella oli helmikuussa yli seitsemän miljoonaa kuutiota ylimääräistä vettä, joka on vaihtelevasti saastunutta. Kainuu ely-keskus kertoi perjantaina, että Talvivaara oli ehtinyt juoksuttaa siihen mennessä noin puoli miljoonaa kuutiota ylimääräistä jätevettä.

Talvivaaran ratkaisevaan osakeantiin vuoto ei ehtinyt vaikuttaa, sillä anti päättyi perjantaina. Nyt kun vuoto on tullut julki, osake on pudonnut pörssissä koko maanantaiaamun.

Jos arvio vuodon koosta ja vuotaneen jäteveden määrästä pitää paikkansa, kaivosyhtiöllä on selitettävää siinä, miksi vuodosta on tiedotettu vasta vuorokausia sen alkamisen jälkeen.

talvivaara  vuoto  kipsisakka-allas 
Viite