Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Oras Tynkkynen: Ennemmin kotimainen turve kuin kivihiili

5.11.2013 12.25

Sammeli Heikkinen

Vihreät esittivät tiistaina oman kymmenkohtaisen ratkaisupakettinsa kivihiilen viime aikoina kasvaneen käytön kuriin saamiseksi. Tarkoituksena on parantaa ennen kaikkea puuhakkeen kilpailukykyä, mutta toimenpidepaketin esitelleen kansanedustaja Oras Tynkkysen mukaan kotimainen turvekin on kivihiiltä parempi.

Tynkkynen arvioi toimenpideohjelman olevan niin maltillinen, että sille on löydettävissä laaja poliittinen tuki. Vihreät ehdottaa, että nykyisin polttoaineen energiasisältöön ja päästömääriin perustuvaa energiaverotusta muutetaan vahvemmin päästöihin painottuvaksi.

"Samalla voitaisiin hieman korjata lauhdetuotannon verohuojennusta. Nythän yhteistuotannossa verotus on puolitettu. Tämä on perusteltua, kun päästöoikeuksien hinnat ovat ylhäällä, mutta ei niinkään, kun hinnat ovat alhaalla", Tynkkynen sanoi.

Tärkein keino pysäyttää kivihiilen uusi esiinmarssi olisikin EU:n päästöoikeuskaupan korjaaminen. Tynkkynen muistutti, että vielä viime vuonna päästöoikeuksien hinta oli kymmenen euron tuntumassa, nyt ollaan pudottu viiden euron tienoille.

Tällä tasolla päästökauppa ei ohjaa pois kivihiilen käytöstä.

Lisäksi vihreät haluaisi parantaa metsähakkeen tukea. Nykyisille tukiperusteilla metsähakkeen tuki kasvaa sitä mukaa, kuin päästöoikeuden hinta laskee, jotta hakkeen kilpailukyky pysyisi. Mekanismi ei kuitenkaan enää toimi, kun päästöoikeus putoaa alle kymmenen euroa.

Vihreiden ehdotuksessa tukea muutetaan niin, että se kasvaa vielä, kun päästöoikeuden hinta on alle kymmenessä eurossa. Tämän muutoksen hinnaksi arvioidaan noin 8–15 miljoonaa euroa vuodessa.

Sen sijaan veromuutoksen ei pitäisi kiristää kotitalouksien tai yrityksien verotusta, vaan veron painotuksen muuttua.

Lisäksi vihreät kiirehtisivät työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltavaa investointitukea kivihiilivoimaloiden muuntamiseksi hakekäyttöön sopiviksi. Tämän muutoksen kokonaiskustannus olisi noin 80 miljoonan euron luokkaa.

Kivihiilen käytön kasvu johtuu vihreiden mukaan ennen kaikkea EU:n päästöoikeuksien hintojen romahtamisesta sekä kivihiilen markkinahinnan rajusta laskusta. Lisäksi heikko vesivoimakesä on nostanut sähkön hintoja pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla ja sähköntuonti Venäjältä on samalla hyytynyt.

Tämä on johtanut lauhdevoiman käytön lisäämiseen ja lauhdevoimassa kivihiili on taas tärkeä polttoaine. Tynkkysen esityksessä myönnettiin, että yksi syy on myös turpeen verotuksen kiristäminen ja siihen liittynyt puuhakken tuoen leikkaaminen.

Kun turpeen verotusta kiristettiin vuodenvaihteessa, myös hakkeen tukiperusteita täytyi muuttaa. Entisenlainen tuki olisi yhdessä kiristetyn turveverotuksen kanssa johtanut EU:n valtiontukisäännöksiä rikkovaan hakkeen ylitukemiseen.

Uusien tukiperusteiden myötä hakkeen tuki laski ja kilpailukyky heikkeni.

Vihreiden esitystä kommentoinut Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Jyrki Peisa sanoi, että hakkeen tuen laskeminen ja turpeen veron kiristyminen osui pahaan saumaan, kun kivihiilen hinta oli samaan aikaan tullut rytisten alas.

"En kuitenkaan lähde ketään tästä päätöksestä syyllistämään. Tuskin kukaan pystyi ennustamaan kivihiilen hinnan näin radikaalia putoamista. Nyt kun tilanne kuitenkin tiedetään, olisi väärin olla tekemättä mitään."

Vihreiden esitystä Peisa kutsui "selkeäksi ja rakentavaksi". Erityisesti hän kannatti hakkeen tuen parantamista.

"Kotimainen bioenergia työllistää kolme kertaa enemmän kuin tuontikivihiili. Sen tukeminen maksaa itsensä takaisin. Ja uskon, että pitkällä aikavälillä tuista päästään eroon."

Turve on ollut vihreille vaikea polttoaine, eikä siitä puhuttu uudessa toimenpidepaketissa.

"Vihreät haluaa vähentää turpeen käyttöä. Kun se kuitenkin on ainakin keskipitkällä aikavälillä osa energiapalettia, niin mieluummin valitsemme kotimaisen turpeen kuin kivihiilen", Tynkkynen sanoi.

turve  kivihiili  energia  uusiutuva energia 
Viite