Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Poliisi: Ympäristöselostuksen selvittely vain osa Talvivaara-tutkintaa

28.3.2012 12.22

Sammeli Heikkinen

Oulun poliisin talousrikosyksikön Talvivaara-tutkinta koskee edelleen koko kaivoksen perustamiseen liittynyttä prosessia ja kaivoksen aiheuttamia ympäristövahinkoja.

Nelosen uutiset (HS:n sivulla) kertoi maanantaina, että poliisi tutkii Talvivaaran ympäristövaikutusten arviointiselostusta. Sen laati Lapin vesitutkimus -konsulttiyhtiö, jonka silloinen toimitusjohtaja ja pääomistaja Olli Salo on yksi Talvivaaran omistajista.

Talvivaara-tutkintaa johtava rikosylikomisario Kari Pakanen Oulun poliisista vahvistaa, että poliisi tutkii ympäristöselostusta. Hänen mukaansa tämä on kuitenkin vain osa tutkintaa.

"Tässä käydään läpi koko lupaprosessi, se historia, että miten on tultu tähän."

Tutkintanimikkeenä on edelleen ympäristön turmeleminen. Pakasen mukaan tutkinta pyritään saamaan valmiiksi tämän vuoden aikana.

Vaikka julkisuudessa esillä ollut Olli Salon Talvivaara-kytkentä ei ole lain vastainen, on hänen firmansa laatima ympäristöselostus kuitenkin on keskeinen asiakirja. Siinä arvioidaan kaivoksen vesistöpäästöt natriumin osalta alle 200 milligrammaan litrassa ja sulfaatin osalta vähän yli 200 milligrammaan.

Nämä luvut päätyivät suurin piirtein saman suuruisina ympäristölupahakemukseen. Natriumia ja sulfaattia ei myöskään pidetty yva-prosessissa keskeisinä aineina näiden matalien pitoisuusarvioiden vuoksi.

Todellisuudessa kaivoksen natrium- ja sulfaattipäästöt ovat olleet monikymmenkertaisia ja aiheuttaneet muutoksia alapuolisissa vesistöissä. Talvivaara myös haluaisi uuteen ympäristölupaan huimasti alkuperäistä arviota korkeammat päästörajat.

Talvivaaraan liittyen on käynnissä myös toinen poliisitutkinta. Kainuun poliisi selvittää, liittyykö maaliskuun puollvälissä kaivoksella sattuneeseen työntekijän kuolemaan työturvallisuuslain vastaista toimintaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto puolestaan ilmoitti keskiviikkona valittaneensa valtioneuvoston Talvivaaralle myöntämästä uraanintuotantoluvasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Liiton mukaan hallitus toimi vastoin ydinenergialakia ja -asetusta.

"Lupaa ei olisi saanut myöntää yhtiölle, joka ei huolehdi edes helpommin hallittavista kemikaaleista vaan pilaa niillä ympäristöä", liiton puheenjohtaja Risto Sulkava toteaa tiedotteessa.

kaivosteollisuus  poliisi  talvivaara 
Viite