Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Poliisi tutkii. Oulun poliisi käynnisti esitutkinnan Talvivaaran päästöistä.Sammeli Heikkinen

Poliisi tutkii. Oulun poliisi käynnisti esitutkinnan Talvivaaran päästöistä.

Professori: Talvivaaran pitäisi tiedottaa sijoittajille ympäristöongelmista

10.11.2011 11.32

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivos on ollut tikun nokassa viime ajat ja melkein pelkästään ympäristöongelmien vuoksi. Asiantuntijan mielestä kaivoksen pitäisi antaa ongelmista lainmukainen tiedotus myös sijoittajille.

Helsingin Sanomat kertoi tänä aamuna, että poliisi on alkanut tutkia kaivoksen jätevesipäästöjä. Lisäksi kaivoksen ympäristöongelmia on käsitelty pitkin vuotta paikallisissa tiedotusvälineissä.

Yhtiön eilen julkaisemassa osavuosikatsauksessa ongelmista ei hiiskuta. Ympäristöä käsitellään kahden kappaleen verran. Ensimmäisessä kerrotaan, että vesipäästöjen raja-arvoja ei ole ylitetty ja rikkivety- ja pölypäästöt ovat myös pysyneet enimmäkseen sallituissa rajoissa.

Ympäristöosuus päättyy julistukseen: "Talvivaara on sitoutunut minimoimaan kaivostoiminnastaan aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja haluaa olla edelläkävijä ympäristön kannalta kestävän kaivostoiminnan kehittämisessä."

Jättääkö Talvivaara kertomatta liikaa? Pitäisikö osakkeenomistajille kertoa enemmän?

"Vähän vaikea sanoa, pitäisikö tästä kertoa juuri osavuosikatsauksessa. Sitä koskeva säännös laissa antaa sen verran paljon tilaa tulkinnalle", sanoo siviilioikeuden professori Jukka Mähönen Turun yliopistosta.

Mähönen muistuttaa, että pörssiyhtiöllä on joka tapauksessa jatkuva tiedotusvelvollisuus. Tai kuten arvopaperimarkkinalaki asian ilmaisee: Yhtiön on annettava viivytyksettä tiedoksi "toimintaa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin arvoon."

Oleellista siis on, vaikuttavatko kaivoksen ympäristöongelmat osakkeen arvoon.

Ympäristöongelmat näyttävät vaikuttaneen ainakin siihen, että kaivosyhtiö joutui vetämään Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta takaisin anomuksensa nostaa nikkelin maksimituotantomäärä ympäristöluvan päivityksessä nykyisestä 30 000 tonnista 50 000 tonniin. Kainuun Ely-keskus pani laajentumisen ehdoksi uuden ympäristövaikutusten arvioinnin. Päätös oli harkinnanvarainen, kaivoksen jätevesipäästöt saivat Ely-keskuksen vaatimaan uutta yvaa.

Mähösen mielestä Talvivaarassa alkaakin olla pörssitiedotteen paikka ympäristöasioissa.

"Mielestäni yhtiön täytyisi tulla ulos arvopaperimarkkinalain edellyttämällä tavalla, eikä vain kommentoida asiaa tiedotusvälineissä. Jos ajatellaan näitä aivan viime päivienkin uutisia, niin sijoittajat voivat huolestua niistä. Ympäristöministerihän väläytti Hesarissa jopa kaivoksen toiminnan keskeyttämistä."

Rikosylikomisario Kari Pakanen Oulun poliisin talousrikosyksiköstä vahvisti Vihreälle Langalle, että Talvivaarasta tehdyistä tutkintapyynnöistä on käynnistetty esitutkinta.

"Katsotaan siis, onko tässä aihetta epäillä rikosta."

Pakasen mukaan tutkintanimike voisi olla ympäristön turmeleminen tai ympäristönsuojelulain rikkominen. Nimike tarkentuu, kun tutkinta etenee. Pakanen myöntää, ettei asian selvittely ole yksinkertaista.

"Ensi vuodelle tutkinta joka tapauksessa menee."

Kuvatekstiä muokattu klo 15.52.

kaivosteollisuus  talous  poliisi  pörssi  talvivaara 
Viite