Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Matthieu Riegler / Wikimedia Commons

Francois Hollande.
uusia tuulia? Ranskan vastavalittu presidentti Francois Hollande on luvannut pudottaa ydinvoiman osuuden Ranskan sähköntuotannosta 75 prosentista 50 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.Matthieu Riegler / Wikimedia Commons

uusia tuulia? Ranskan vastavalittu presidentti Francois Hollande on luvannut pudottaa ydinvoiman osuuden Ranskan sähköntuotannosta 75 prosentista 50 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Ranskan uusi presidentti voi mullistaa Euroopan ydinvoimamahdin energiapolitiikan

10.5.2012 14.05

Aino Haavio

Ranskan vastavalittu presidentti Francois Hollande aikoo kaventaa ydinvoiman osuutta maan sähköntuotannossa.

Jos Hollande pitää vaalilupauksistaan kiinni, hän sulkee viisivuotiskaudellaan maan vanhimman, Fessenheimin ydinvoimalan. Myöskään uusia voimalahankkeita ei panna vireille.

Hollande aikoo satsata energiansäästöön ja uusiutuvaan energiaan. Hän lupaa esimerkiksi tukea vuosittain miljoonan asunnon lämpöeristämistä. Kansalaisia patistetaan energiatalkoisiin nostamalla sähkön hintaa ja sitomalla hinta kulutustasoon.

Pitkän linjan tavoitteekseen Hollande on ilmoittanut sähköntuotannon ydinvoimaosuuden laskemisen 75 prosentista 50 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tämä merkitsisi reaktorien lukumäärän vähenemistä nykyisestä 58:sta ainakin parillakymmenellä.

”Ranskan energiapolitiikassa kääntyy Hollanden myötä uusi sivu”, CNRS-tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Patrick Criqui sanoo.

Criqui johtaa kestävän kehityksen, energian ja talouden tutkimusyksikköä Grenoblen yliopistossa.

”Jatkossa ydinvoima ei ole ensisijainen vastaus sähköntarpeeseen. Uusiutuvaa energiaa kehitetään voimakkaasti. Energiapaletti monipuolistuu.”

Myös Ranskan vihreän puolueen EELV:n energia-asiantuntija Stéphane Baly suitsuttaa sosialistipresidentin linjauksia.

”Kyse on vallankumouksesta ranskalaisessa energiapolitiikassa. Hartaasti vaalittu myytti ydinvoiman autuudesta ja välttämättömyydestä särjetään vihdoin”, Baly hehkuttaa.

Hollanden energiakannat eroavat selvästi hänen edeltäjänsä, oikeiston Nicolas Sarkozyn, linjauksista. Sarkozy tunnetaan ydinvoiman varauksettomana puolestapuhujana. Presidenttikaudellaan hän sulki ydinvoimaa vastustavat ryhmittymät ulos merkittävistä neuvottelupöydistä ja suunnitteli ydinvoimayksiköiden lisärakentamista.

Monet kansalaisjärjestöt ja tutkijat kuitenkin epäilevät myös Hollanden lupauksia.

”Vaalikampanjansa aikana Hollande irtisanoutui konkreettisista luvuista, esimerkiksi sosialistien ja vihreiden sopimasta 24 reaktorin sulkemistavoitteesta vuoteen 2025 mennessä”, ydinvoimanvastaisen Sortir du nucléaire -verkoston tiedottaja Opale Crivello muistuttaa.

Observatoire du nucléaire -järjestön puheenjohtaja Stéphane Lhomme taas korostaa pitkän linjan tavoitteiden hypoteettisuutta ja kehottaa kiinnittämään huomion seuraavaan viisivuotiskauteen. Esimerkiksi hän nostaa EDF-yhtiön pahasti viivästyneen ydinvoimayksikön rakennusprojektin Flamanvillessä Normandiassa.

”Hollande saattaa Flamanvillen EPR-voimalahankkeen loppuun työmaan lukuisista ongelmista huolimatta”, Lhomme manaa.

CNRS-tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja, ydinfyysikko Nathalie Moncoffre puolestaan arvioi, että ydinvoiman purkaminen on käytännössä mahdotonta Hollanden ehdottamassa aikataulussa.

”Uusiutuvan energian hyödyntäminen on Ranskassa lapsen kengissä. Koska olemme sitoutuneet hiilipäästöjen vähentämiseen emmekä voi turvautua fossiilisiin energialähteisiin, puheet kymmenien ydinreaktorien sulkemisesta vuoteen 2025 mennessä ovat täysin epärealistisia.”

Vihreiden Baly kuitenkin korostaa, että parikymmentä reaktoria saavuttaa joka tapauksessa suunnitellun käyttöikänsä 10–15 vuoden kuluessa.

EU:n linjaustenkin mukaisesti on luonnollista, että vanhenevat voimalat suljetaan ajallaan eikä niitä korvata uudella ydinvoimalla. Ranskalaisten huikeaa sähköntuhlausta suitsimalla ja uusiutuviin energialähteisiin keskittymällä Hollanden tavoitteet ovat toteutettavissa”, Baly arvioi.

ydinvoima  ranska 
Viite