Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Ratkaisu tulvivan Talvivaaran ongelmiin? Lisää vettä kaivokselle

22.11.2012 12.30

Sammeli Heikkinen

Vesiongelmista kärsivään Talvivaaran kaivokseen aiotaan pumpata lisää vettä. Samaan aikaan kaivosta vastustava Stop Talvivaara -kansalaisjärjestö uskoo, että jätevettä vuotaa varopadon läpi luontoon.

Kaivosalueella on ainakin miljoona kuutiota ylimääräistä vettä, osa enemmän, osa vähemmän saastunutta. Kipsisakka-altaan vuodossa vesistöön karkasi yli 200 000 kuutiota jätevettä ja noin 800 000 kuutiota valui jätealtaasta maapohjaisiin varoaltaisiin. Kyseessä ovat arviot, varmoja määriä ei tiedä kukaan.

Talvivaaran uusi käänteisosmoosipuhdistamo on kytketty metallitehtaan käyttökatkon aikana tehtaan putkistoon, kertoi yhtiön tiedotuspäälliikkö Olli-Pekka Nissinen Vihreälle Langalle torstaina.

Tarkoitus on, että osmoosipuhdistamon avulla saadaan aikaan kaivosalueelle mahdollisimman suljettu kierto. Siis niin, että puhdistamon läpi ajetaan kaivosalueelle varastoituja vesiä, jotka taas puhdistuneena saadaan metallitehtaan käyttöön.

Nissisen mukaan ulkopuolelta tarvitaan vettä niin kauan, että puhdislaitos saadaan toimimaan kunnolla. Kuinka paljon tähän sitten menee aikaa, sitä hän ei halua arvioida.

Ylitarkastaja Heli Nurmi Kainuun ely-keskuksesta sanoi torstaina aamupäivällä Vihreälle Langalle, että alustavasti raakavettä on arvioitu tarvittavan kaivoksen ulkopuolelta parin viikon ajan. Hänen mukaansa metallitehtaan vedentarve on 150 kuutiota tunnissa, siis 3 600 kuutiota vuorokaudessa.

Talvivaara ja ely-keskus ovat kertoneet, että ulkopuolinen, riippumaton asiantuntija on arvioinut metallitehtaan käynnistämisen turvalliseksi ja järkeväksi. Yhtiö tai valvontaviranomainen ei kuitenkaan ole suostunut paljastamaan tätä asiantuntijaa, kertoo Kauppalehti.

Talvivaaran kaivos on ollut jo kuukausia vaikeuksissa liian veden kanssa. Syksyllä kaivokselta kerrottiin, että ylimääräistä vettä on noin 1,4 miljoonaa kuutiota. Talvivaara on selittänyt ongelmiaan "historiallisen suurilla" sademäärillä, mutta Suomen Luonnon blogin mukaan Sotkamossa on viimeksi ollut yhtä sateista kahdeksan vuotta sitten.

Kaivokselle vesi on joka tapauksessa ollut ongelma. Sitä on säilötty muun muassa avolouhoksessa, jossa se happani ja siihen liukeni suuria määriä metalleja. Tätä vettä pumpattiin kaatopaikaksi tarkoitettuun kipsisakka-altaaseen, joka sitten alkoi vuotaa.

Louhoksessa pidettävä vesi happanee sen vuoksi, että malmia sisältävä mustaliuske reagoi veden ja hapen kanssa muodostamalla rikkihappoa. Liuskeen sisältämät metallit puolestaan liukenevat happamaan veteen.

Nyt kipsisakka-altaiden vettä pumpataan Kainuun elyn mukaan kuitenkin jälleen avolouhokseen. On vielä auki, miten tämä jätevesi - joka luultavasti happanee louhoksessa entisestään - saadaan puhdistettua. Sen ja varopatojen takana olevan jäteveden suhteen paljon toivoa asetetaan uuteen puhdistamoon.

Kaivosyhtiön kannalta louhoksen veden puhdistaminen ja käyttäminen voisi olla ensisijalla, sillä louhoksessa vesi estää kaivostoimintaa.

Toisaalta varoaltaissa oleva jätevesi pääsee ainakin jossakin määrin vuotamaan. Kansalaisjärjestö Stop Talvivaaran mukaan etelän suunnassa alin, niin sanottu Kortelammen pato, vuotaa vaarallisesti. Järjestö lähetti tiedotteensa ohessa muun muassa videoita, jossa näkyy ruskeaa vettä padon alapuolella sekä veden valtaama suo.

Ely-keskus on kiistänyt vuodon, mutta myöntänyt padon läpi suodattuvan vettä. Heli Nurmen mukaan tarkkaa tietoa läpi pääsevän veden määrästä ei ole. Hänen mukaansa alapuolisen suon tulva ei johdu kuitenkaan padon läpi tulevasta vedestä, vaan vuodon aikana tehdyistä juoksutuksista.

"Se on se suoalue, johon juoksutettiin vettä, kun sitä päästettiin Vuoksen vesistöön. Vesi meni ensin suolle, jossa yhtiö kalkitsi sitä ja sitten vasta Lumijokeen."

Nurmen mukaan Kortelammen padon alla sijaitsevan Lumijoen tilaa seurataan näyttein, jotta suotovesien mahdollisista vaikutuksista pysytään perillä.

 

kaivosteollisuus  jätevesi  talvivaara 
Viite