Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

SXC

Tuulivoimaa.
Ilmasta putkeen. Saksassa kokeillaan tuulivoiman säilömistä kaasuverkkoon.SXC

Ilmasta putkeen. Saksassa kokeillaan tuulivoiman säilömistä kaasuverkkoon.

Saksassa kokeillaan tuulivoiman varastoimista

4.10.2012 12.59

Aino Haavio

Energiajätti Eon on käynnistänyt Koillis-Saksan Falkenhagenissa pilottihankkeen, joka tarjoaa yhden mahdollisen ratkaisun uusiutuvan energian varastointiin.

Falkenhagenin tuulivoimaloissa syntyvä ylijäämäsähkö käytetään vedyn valmistukseen. Vety varastoidaan olemassa olevaan maakaasuverkostoon ja hyödynnetään myöhemmin esimerkiksi lämmön tai sähkön tuotannossa.

Koska maakaasuverkostoon ei voi syöttää suuria määriä vetyä, osa vedystä aiotaan jatkossa jalostaa synteettiseksi maakaasuksi. Synteettistä kaasua voidaan varastoida maakaasuverkostoon rajoituksetta ja käyttää maakaasun tapaan.

Mikäli pilottihanke onnistuu teknisesti ja taloudellisesti, Eon suunnittelee rakentavansa vastaavanlaisia laitoksia ripeässä tahdissa eri puolille Saksaa.

Falkenhagenissa vetyä tuotetaan elektrolyysireaktion avulla. Teknologia on vanhaa, mutta sitä ei ole aikaisemmin sovellettu teollisessa mittakaavassa uusiutuvan energian varastointiin.

Saksa on päättänyt luopua ydinvoimasta, ja maa panostaa voimakkaasti uusiutuvaan energiaan. Nykyisin sähköntuotanto voi kuitenkin tuulisilla ja aurinkoisilla säillä ylittää verkon kapasiteetin, jolloin osassa voimaloista tuotanto joudutaan väliaikaisesti keskeyttämään.

Tulevaisuudessa näin kävisi entistä useammin, mikäli uusiutuvaan energiaan panostettaisiin suunnitelmien mukaan eikä varastointimahdollisuutta olisi. Varastoinnin onnistuessa voimaloita voidaan sitä vastoin käyttää täydellä teholla myös silloin, kun tarjonta ylittää kysynnän.

”Menetelmä soveltuu hyvin Saksan kaltaisiin maihin, joissa on kehittynyt maakaasuverkosto ja maakaasulla on merkittävä rooli myös sähköntuotannossa”, Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n johtava tutkija Raili Alanen sanoo.

Alasen mukaan Saksan maakaasuverkosto tarjoaakin useiden viikkojen varastointimahdollisuuden tuulivoimalle.

”Kokonaishyötysuhde voi kuitenkin jäädä useiden muunnosten vuoksi alhaiseksi, menetelmästä riippuen 30–50 prosenttiin”, Alanen huomauttaa.

Falkenhagenin vedyntuotantolaitos, siirtoputkisto ja liitäntä maakaasuverkostoon on tarkoitus saattaa valmiiksi vuoden 2013 loppuun mennessä.

tuulivoima 
Viite