Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaara

Valmiina laskemaan vettä. Talvivaara on saanut luvan laskea osan jätevedestään kevään aikana vesistöön.Talvivaara

Valmiina laskemaan vettä. Talvivaara on saanut luvan laskea osan jätevedestään kevään aikana vesistöön.

Selvitys: Talvivaaran tulvivassa kaivoksessa ei vieläkään suunnitelmaa vesitaseesta

15.2.2013 14.26

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivoksella  erityisesti riskienhallinta on ollut huonoissa kantimissa. Yhden ongelman ratkaiseminen on johtanut uusiin ongelmiin, ja ympäristöongelmat ovat ketjuuntuneet. Näin arvioivat ympäristöministeriön asettamat selvittäjät perjantaina julkaistussa raportissaan.

Yksi räikeimmistä esimerkeistä ympäristöriskien hallintaan liittyen on se, ettei kaivosyhtiö ole vieläkään saanut laadittua kaivoksen vesitasetta. Sen tekemistä edellytettiin jo alkuperäisessä ympäristöluvassa. Vesienhallinnan ongelmien vuoksi tapahtui paha kipsisakka-allasonnettomuus, ja juuri vesiongelmien vuoksi kaivokselta juoksutetaan jätevettä pari miljoonaa kuutiota luontoon tänä keväänä.

"Näyttäisi siltä, että päällimmäisenä huolena toiminnanharjoittajalla ei ole ollut ympäristöön liittyvä lainsäädäntö", toinen selvittäjistä, Riitta Rainio tiivisti tiedotustilaisuudessa. Rainio on ympäristöministeriön entinen hallintojohtaja.

Toinen selvittäjä, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristövastuualueen johtaja Aino Turpeinen sanoi, ettei Talvivaaran toiminnan kokonaissuunnittelu ole onnistunut hyvin.

"Asiantuntemus on ollut puutteellista. Päällä on ollut jatkuva lupakierre. Tämän vuoksi kokonaiskuva kaivoksen toiminnasta on saattanut himmentyä."

Talvivaaran tapauksessa ja yleisestikin selvittäjät moittivat lupaviranomaisille lähetettyjen hakemusten heikkoa tasoa. Hakemuksen pitäisi olla viranomaiselle tullessaan siinä kunnossa, että asiaa voidaan alkaa käsitellä.

Esimerkiksi Talvivaaran tilanteessa lupaviranomainen eli aluehallintovirasto, on joutunut pyytämään useita täydennyksiä kaivosyhtiön uuden ympäristöluvan hakemukseen.

"Siihen, että saatiin paperit kuntoon, jossa hakemus voitiin kuuluttaa, meni puolitoista vuotta. Lupakäsittelyaikataulun tavoite on kymmenen kuukautta. Siihen on aika vaikea päästä", Turpeinen napautti.

Kainuun ely pääsee selvityksessä hieman vähemmällä. Sen toiminta on ollut selvityksen mukaan aktiivista ja puuttumiskynnys ongelmiin matala. Toisaalta valvoja on ollut hampaaton.

"Pääpaino on ollut neuvotteluissa, huomautuksissa ja kehotuksissa. Hallintopakkoa ei ole käytetty, ei edes välillistä", Turpeinen sanoi selvityksen luovutustilaisuudessa.

Talvivaaran suhteen valvoja on käyttänyt usein myös poikkeustilanteisiin tarkoitettua ympäristönsuojelulain pykälää, viimeksi pari päivää sitten kaivoksen jätevesiongelman yhteydessä.

"Välillisen hallintopakon käyttämättä jättäminen sekä poikkeuksellisia tilanteita koskevien päätösten käyttäminen ovat johtaneet siihen, ettei yleisö ole välttämättä kokenut valvojaa riippumattomaksi", Turpeinen sanoi.

Selvittäjät suosittelevat kaivoksille stressitestejä, joilla toimintaan liittyviä riskejä voisi saada etukäteen selville.

Ympäristönsuojelulakia selvittäjät ehdottavat muutettavaksi niin, että hallintopakosta päättäminen siirretään valvontaviranomaiselta eli ely-keskukselta lupaviranomaiselle eli aluehallintovirastolle. Lisäksi ehdotetaan säännöstä, jonka nojalla puutteellisen ympäristölupahakemuksen voi jättää kokonaan tutkimatta.

Ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr) lupasi, että selvittäjien ehdotukset otetaan mukaan, kun ympäristönsuojelun lakiuudistus etenee. Niinistön mielestä hallintopakon siirtäminen lupaviranomaiselle on hyvä ajatus.

"Hallintopakkotoimissa vaaditaan poikkeuksellisen syvällistä ympäristölupaehtojen tuntemusta ja lainsäädännön tuntemusta", hän perusteli.

Niinistön mukaan olennaisinta on huolehtia siitä, ettei Suomessa enää voi toteuttaa Talvivaaran kaltaisia hankkeita, jotka sisältävät suuria ympäristöongelmia.

kaivosteollisuus  talvivaara 
Viite