Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Stukin mittaukset vahvistavat: Talvivaarasta maastoon levinneestä sakasta liukenee uraania

10.4.2013 15.14

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran aiemman jäteallasonnettomuuden seurauksena luontoon levinneestä kipsisakasta on liuennut uraania vesistöön.

Säteilyturvakeskuksen ennen uutta vuotoa tekemien mittausten mukaan kaivosalueelta etelän suuntaan laskevan Lumijoen uraanipitoisuus nousi yllättäen, vaikka kaivosalueelta juoksutettavan veden uraanipitoisuus pysyi vakiona. Stukin käsityksen mukaan ilmiö selittyy Talvivaaran poikkeusjuoksutuksissa sattuneella virheellä.

Kaivosyhtiö teki ylimääräisiä jätevesijuoksutuksia varten uuden Ylä-Lumijärven ohittavan laskuojan. Ojaan kuitenkin syntyi jääpato ja jätevesi levisi maastoon. Stukin arvion mukaan maastoon levinnyt vesi huuhtoi marraskuisen allasvuodon jäljiltä maastoon levinnyttä sakkaa. Näin sakassa ollut uraani liukeni veteen, joka kuljetti sen edelleen Lumijokeen.

”Tämä juoksutusvesi on varmaankin tulviessaan metsäalueelle liottanut ja kuljettanut mukanaan sinne aiemmin saostunutta uraania sekä myös Ylä-Lumijärven uraanipitoista vettä ja pohja-ainesta Lumijokeen, minkä vuoksi Lumijoen veden uraanipitoisuus oli nyt noussut”, Stukin johtaja Tarja K. Ikäheimonen sanoo tiedotteessa.

Stukin mukaan kaivosalueelta laskettavassa jätevedessä on mitattu alle kolmen mikrogramman uraanipitoisuuksia litrassa. Lumijoen uraanipitoisuus oli maastosta tulleen liukeneman seurauksena kymmenen kertaa korkeampi.

Stukin mukaan uraanipitoisuuksilla ei ole merkitystä säteilyturvallisuuden kannalta. Lumijoesta mitattu 28 mikrogrammaa on kuitenkin varsin lähellä kansainvälisen terveysjärjestön WHO:n talouskäyttöön tarkoitetulle vedelle antamaa uraanin myrkyllisyyteen perustuvaa ylärajaa eli 30 mikrogrammaa litrassa.

kaivosteollisuus  stuk  talvivaara 
Viite