Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

SXC

Tukea tulevaisuuteen. Syöttötariffi takaa muun muassa tuulivoimalla tuotetusta sähköstä maksettavan hinnan.SXC

Tukea tulevaisuuteen. Syöttötariffi takaa muun muassa tuulivoimalla tuotetusta sähköstä maksettavan hinnan.

Syöttötariffi sai ristiriitaisen vastaanoton

29.9.2009 13.29

Lasse Leipola

Uusiutuvan energian syöttötariffia selvittänyt työryhmä esittää takuuhintajärjestelmän käyttöönottoa. Syöttötariffi takaisi muun muassa tuulivoimalla ja biokaasulla tuotettavasta sähköstä maksettavan hinnan minimitason.

Sekä ympäristöministeriö että maa- ja metsätalousministeriö jättivät syöttötariffityöryhmän loppuraporttiin eriävän mielipiteen, sillä käytännössä syöttötariffi ei tue maatilojen yhteyteen nousevia, lantaa käsitteleviä biokaasulaitoksia.

”Se on iso ongelma. Meillä on sisällä hakemus 16 hankkeen investointiavusta ja niistä kuusi voisi tulla tariffin piiriin", sanoo työryhmässä mukana ollut Birgitta Vainio-Mattila maa- ja metsätalousministeriöstä.

Vainio-Mattilan mukaan työryhmä on tuijottanut liikaa hallinnollisia kuluja.

"Pitäisi huomioida myös biokaasun tuotannon myönteiset ympäristö- ja ilmastovaikutukset ja syöttötariffin rooli hajautetun energiantuotannon edistämisessä."

Ministeriön mukaan tariffin piiriin tulevien biokaasulaitosten kokoa ei pidä rajoittaa, vaan tariffin piiriin pitää ottaa kaikki laitokset, jotka tuottavat biokaasusta sähköä.

Työryhmän ehdotus sulkee tariffin ulkopuolelle myös kaatopaikat. Ympäristöministeriön mielestä näin ei saa tehdä. Ministeriö muistuttaa, että esimerkiksi Saksassa kaatopaikat kuuluvat syöttötariffijärjestelmään.

Syöttötariffialoite saa kiitosta Suomen tuulivoimayhdistykseltä, jonka mukaan työryhmän ehdotus lisäisi tuulivoimahankkeiden toteuttamista edullisissa rannikkokohteissa. Sen sijaan yhdistys arvioi, ettei syöttötariffi riitä käynnistämään uusia hankkeita merialueilla ja sisämaassa.

Elinkeinoelämän keskusliitto varoittaa, että syöttötariffin käyttöönotto nostaa kuluttajien sähkölaskuja.

”Syöttötariffit aiheuttavat sähkönkäyttäjille yli 210 miljoonan euron vuotuiset kustannukset sitten, kun ne ovat käytössä täydessä laajuudessaan”, EK:n tiedotteessa todetaan.

tuulivoima  uusiutuvat 
Viite