Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Syke: Talvivaaran vuodosta yli koko vuoden nikkelimäärä vesistöön

12.11.2012 16.20

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran jätealtaan vuodosta on päässyt vesistöön jo noin 1 100 kiloa nikkeliä, Suomen ympäristökeskus kertoo. Kaivoksen ympäristöluvan mukaan nikkeliä saa päästä vesistöön 900 kiloa.

Syke perustaa lukemansa päästöjen mallintamiseen, sillä mittausten mukaan niistä ei voi vielä saada tietoa. Projektipäällikkö Timo Jouttijärvi kertoi valtioneuvoston järjestämässä tiedotustilaisuudessa maanantaina, että huolestuttavimmalta näyttää tässä vaiheessa etelän suunnan tilanne. Koko lasketusta nikkelikuormituksesta 900 kiloa on päässyt etelään Vuoksen vesistöön.

Nikkeli on vesistölle vaarallinen raskasmetalli.

Säteilyturvakeskuksen mukaan myös uraanipitoisuuden arvioidaan nousevan huomattavasti luonnontasoa korkeammalle Vuoksen vesistön suunnalla. Koholla olevia uraanipitoisuuksia on mitattu jo aiemmin Oulujärven vesistön suunnassa.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen mukaan vuodosta aiheutuneet päästöt aiheuttavat vaaraa lähinnä ympäristölle, eivät ihmisille.

 

kaivosteollisuus  talvivaara 
Viite