Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Öljynporauslautta
Kaikki käyttöön. Suuri osa talteenotettavasta hiilidioksidista pumpataan öljyesiintymiin, jotta viimeisetki öljytipat saadaan käyttöön.

Kaikki käyttöön. Suuri osa talteenotettavasta hiilidioksidista pumpataan öljyesiintymiin, jotta viimeisetki öljytipat saadaan käyttöön.

Talteenotosta tulossa osa EU:n ilmastopolitiikkaa?

27.1.2015 9.02

Lasse Leipola

EU:n tulisi asettaa sitova tavoite hiilidioksidin talteenotosta jo vuodelle 2030, esittää Euroopan komission tilaama tuore selvitys. Aiemmin EU:n ilmastopolitiikassa on asetettu tavoitteita muun muassa kokonaispäästöille, energiatehokkuudelle ja uusiutuvan energian käytölle.

Hiilidioksidin talteenottoa, eli CCS:ää on pidetty lupaavana keinona päästövähennyksien tukemiseen. Esimerkiksi kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC nosti sen osaksi viime vuonna julkaistun viidennen arviointiraportin päästövähennysskenaarioita.

Teknologia on kuitenkin kehittynyt odotettua hitaammin. Toistaiseksi Norjassa on käytössä Euroopan ainoat kaksi laitosta, joiden keräämä hiilidiosidi sijoitetaan Pohjanmereen. EU-maissa on valmisteilla neljä hanketta (yksi Hollannissa ja kolme Britanniassa), joista ensimmäiset tulevat käyttöön aikaisintaan vuonna 2017.

Raportissa ehdotetaan, että jäsenmailta edellytettäisiin vuoteen 2050 ulottuvaa tiekarttaa 80 prosentin päästöleikkaukseen tarvittavista toimista. Tässä suunnitelmassa arvioitaisiin jäsenmaakohtaisesti CCS:n tarpeellisuus. CCS-tavoitteita voitaisiin tarpeen mukaan yhdistää myös vuotta 2030 koskeviin kansallisiin tavoitteisiin.

Raportissa esitetään myös selvitystä CCS:n soveltamisesta päästökauppaan, jolloin siihen liittyvästä liiketoiminnasta voisi tulla houkuttelevampaa.

hiilidioksidin talteenotto  ilmastopolitiikka  eurooppa 
Viite