Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaara

Bioliuotuskasa.
Liukeneeko? Tässä kasassa olisi paljon nikkeliä, mutta sen saaminen talteen ei ole sujunut odotetusti.Talvivaara

Liukeneeko? Tässä kasassa olisi paljon nikkeliä, mutta sen saaminen talteen ei ole sujunut odotetusti.

Talvivaara: bioliuotus toimii – vuoden 2011 taso silti kaukana

28.2.2014 13.12

Sammeli Heikkinen

Talvivaara kehuu perjantaina julkaisemassa selvityksessään osoittaneensa viime kuukausina, että kaivoksen bioliuotusteknologia toimii. Nykyisellä liuotusteholla jäädään vielä kauas tavoitellusta tuotannosta. Bioliuotusprosessin toimivuus on kaivoksen tulevaisuuden kannalta tärkein kysymys.

Talvivaara julkisti perjantaina selvityksen "toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta" viime vuodelta. Itse kaivososakeyhtiö ja sen kaivostoiminnasta vastaava tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo ovat molemmat olleet velkasaneerauksessa viime vuoden lopulta saakka.

Selvityksessä kerrotaan, että uusilta, huolella kasatuilta nikkelikasoilta on saatu liuotettua metallia hyvin.

"Metallitehtaalle pumpatun tuotantoliuoksen nikkelipitoisuus on noussut marraskuun alle 1 g/l tasosta nykyiseen noin 1,5–1,6 g/l tasoon ja tämä osoittaa, että biokasaliuotuksen teknologia toimii hyvin, kunhan kasat on rakennettu ja hoidettu kunnollisesti", selvityksessä lukee.

Mutta puolentoista gramman taso metallitehtaalle menevässä liuoksessa on matalampi, kuin vuoden 2011 keskimääräinen taso, ainakin Talvivaaran omista julkaisuista päätellen. Jotta kaivosyhtiö saavuttaisi luvanmukaisen 30 000 tonnin nikkelin maksimituotannon, metallitehtaan liuospitoisuuden pitäisi olla yli kaksi grammaa litrassa, luultavasti jopa kolme grammaa.

Tällaiselle tasolle on kaivoksella päästy vain hetkittäin ja nimenomaan tuotantotaukojen jälkeen. Vihreä Lanka kirjoitti ilmiöstä viime vuoden lokakuussa. Tuolloin tuotantotilastoista päätellen näytti siltä, että biokasojen liuos väkevöityy tuotantotaukojen aikana ja tämä ainakin osaksi selittää metalliliuoksen pitoisuushuiput.

Teoria saa tukea Talvivaaran selvityksestä:

"Seisakin aikana liuoksen pitoisuudet nousivat, kun kaksi uutta liuotuskasaa alkoivat luovuttaa metalleja: tehtaan käynnistyessä uudelleen nikkelin pitoisuus liuoksessa oli noussut tasolta 0,7 g/l tasolle 1,3 g/l."

Kaivosyhtiön mukaan liuoksen nikkelipitoisuus jatkoi nousuaan vielä tämän jälkeenkin.

Talvivaara tuotti nikkeliä viime vuonna noin 8 700 tonnia. Tuotantoennustetta tälle vuodelle yhtiö ei antanut lainkaan.


kaivosteollisuus  talvivaara 
Viite