Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Talvivaara.
Kohuttu. Talvivaaran avolouhoksen alkuvuosia ovat tahranneet muun muassa jopa naapurikuntiin saakka levinneet hajuhaitat.Sammeli Heikkinen

Kohuttu. Talvivaaran avolouhoksen alkuvuosia ovat tahranneet muun muassa jopa naapurikuntiin saakka levinneet hajuhaitat.

Talvivaara haluaa uraania myös muualta - Sotkamo ei

15.6.2011 10.51

Sammeli Heikkinen

Kaivosyhtiö Talvivaara haluaa tuoda uraanimalmia käsiteltäväksi Sotkamoon myös muista kaivoksista. Sotkamon kunta vastustaa suunnitelmaa.

Sotkamon kunnanhallitus antoi tiistaina oman lausuntonsa kaivosyhtiön laatimaan uraanilupahakemuksen täydennykseen. Sotkamo vastustaa täydennyksen sisältämää lupapyyntöä myös muilta kaivoksilta tuotavan uraanipitoisen aineksen käsittelemiseen kaivosalueella. Kaivosyhtiö haluaisi jatkokäsitellä ainakin Norilsk Nickelin Harjavallan kaivoksesta nousevaa uraania.

Kunnanjohtaja Petri Kauppinen kertoo Vihreälle Langalle, että Sotkamon linja on edelleen se, että Talvivaara voi ottaa talteen uraania omasta kaivoksestaan, mutta muualta uraania ei kuntaan haluta. Muuten kunnanhallituksella ei ollut huomauttamista täydennykseen.

Talvivaaraa vaati lupahakemuksen täydennyksessä, että uraanilupa käsitellään kiireellisenä. Kaivosyhtiö perustelee tätä sillä, että kun nikkelintuotanto saadaan täyteen käyntiin, nykyinen uraanin varastointipaikka Norilsk Nickelin kaivoksessa käy nopeasti liian pieneksi.

Nyt osa Talvivaaran uraanipitoisesta malmista päätyy Harjavallan kaivoksen jalostamoon sinne vietävän nikkelimalmin kanssa. Norilsk Nickel saa ottaa 10 tonnia uraania vuodessa, mikä on siis Talvivaaran mukaan niin pieni määrä, että nikkelintuotantoa joudutaan pian jarruttamaan uraanintuotannon vuoksi. Toistaiseksi Talvivaaran kaivoksen nikkelintuotanto on jäänyt kauas siitä, mitä kaivoksen pitäisi tuottaa täydessä vauhdissa.

Lupahakemuksen kiirehtimisvaatimuksesta kertoi tiistaina Yle Kainuu.

Kaivosyhtiö haaveilee 350–500 tonnin uraanintuotannosta vuodessa, mikä tarkoittaisi Euroopan mittakaavassa suurta uraanikaivosta. Tällä tuotannolla voitaisiin tyydyttää suurin osa Suomen ydinvoimaloiden uraanintarpeesta. Talvivaara on jo tehnyt vuoden 2027 loppuun saakka ulottuvan sopimuksen uraanin myynnistä kanadalaiselle uraanintuottajalle Camecolle.

Uraanintuotanto Talvivaarassa vaatii luvan valtioneuvostolta. Asiaa työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteleva yli-insinööri Jorma Aurela Työ- ja elinkeinoministeriöstä arvioi, että asia voisi tulla hallituksen käsittelyyn aikaisintaan syyskuussa. Kotimaasta odotetaan vielä ympäristöministeriön ja säteilyturvaneuvottelukunnan kannanottoja. Myös Euroopan komissiolta tarvitaan kannanotto tiettyihin asioihin.

Talvivaaran suunnitelmissa on kaivoksen voimakas laajentaminen, muun muassa oman jalostamon rakentaminen. Toimitusjohtaja Pekka Perän mukaan jalostamon rakentaminen edellyttää sitä, että kaivoksen nikkelituotanto olisi 100 000 tonnia vuodessa. Viime vuonna nikkeliä tuotettiin tästä kymmenesosa, tämän vuoden tuotantotavoite on 22 000–28 000 tonnia ja ensi vuonna nikkeliä pyritään louhimaan 50 000 tonnia.

ydinvoima  kaivosteollisuus  uraani  uraanikaivos 
Viite