Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaara jäi taas kiinni ympäristöluvan rikkomisesta - Ely asetti uuden uhkasakon

25.4.2014 16.33

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivos on jäänyt Kainuun ely-keskuksen tarkastuksessa kiinni ympäristöluvan rikkomisesta. Ely-keskuksen perjantaisen tiedotteen mukaan kaivosyhtiö on juoksuttanut kipsisakka-altaalta jätevettä Kuusilammen avolouhoksen pohjoispäätyyn. Lisäksi Talvivaara on tyhjentänyt kipsisakka-altaita määräyksiä hitaammin, minkä vuoksi sille asetetaan uusi uhkasakko.

Avolouhokseen saa varastoida vettä vain, jos vesi täyttää ympäristöluvan ehdot. Talvivaaran elyllä antamien tietojen perusteella näin ei kuitenkaan ole ja tilanne on ely-keskuksen mukaan ympäristöluvan vastainen.

Lisäksi louhoksen eteläpäädyssä on vettä liikaa. Ely-keskuksen mukaan altaan vedenpinta oli 17. huhtikuuta yli puoli metriä korkeinta sallittua rajaa ylempänä.

Ely-keskus kehottaa Talvivaaraa lopettamaan välittömästi veden johtamisen avolouhokseen ja laskemaan vedenpinnan sallitulle tasolle kesäkuun loppuun mennessä. Jos kehotusta ei noudateta, Talvivaara voi saada jälleen yhden uhkasakolla tehostetun määräyksen.

Kipsisakka-altaan tyhjentämiseen liittyen kaivosyhtiö sellaisen siis saikin. Ely-keskus kehotti Talvivaaraa laskemaan altaiden vesimäärän ympäristöluvan sallimalle tasolle huhtikuun alkuun mennessä.

Käytännössä tämä tarkoittaa tasoa, jossa altaan lohkojen viisi ja kuusi välinen penger on näkyvissä. Huhtikuun aikaisten tarkastuskäyntien perusteella penger on kuitenkin ollut edelleen veden peitossa.

Viitos- ja kuutoslohkossa on Talvivaaran mukaan yli 800 000 kuutiota vettä. Ely-keskus määrää 100 000 euron uhkasakon nojalla kaivosyhtiön vähentämään vesimäärän alle 500 000 kuutioon toukokuun puoliväliin mennessä.

Kyseessä on neljäs Talvivaaran ympäristöasioista saama uhkasakko.

kaivosteollisuus  talvivaara 
Viite