Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaara laskee vesimassoja Oulujärven suuntaan – ylittyykö luparaja?

22.11.2012 12.35

Sammeli Heikkinen

Talvivaarasta lasketaan pohjoiseen Oulujärven vesistön suuntaan ylimääräistä vettä valtavia määriä. Kaivos ylittäneekin ympäristöluvassa määritellyn vesien laskemisen rajan.

Kainuun Sanomien mukaan yhtiö on jo alkanut pumpata vesivarastona pidetyn Kuusilammen vesiä Kalliojoen kautta Kolmisoppi-järveen.

Kuusilammessa on noin 300 000 kuutiota vettä, joka on jossain vaiheessa ollut avolouhoksessa. Siis samassa paikassa, jossa kipsisakka-altaan vesi ilmeisesti muuttui kovin happamaksi.

Kainuun Sanomien haastatteleman ely-keskuksen ympäristögeologin Ilkka Haatajan mukaan Kuusilammen vesi ei kuitenkaan ole näytteiden perusteella ph-arvoltaan tai metallipitoisuuksiltaan lupaehtoja rikkovaa.

Talvivaara saa laskea vuosittain 1,3 miljoonaa kuutiota vettä vesistöihin. Syksyllä kiintiöstä oli yhtiön mukaan käytetty jo miljoona kuutiota. Vaikkei kipsisakka-altaan vuodossa vesistöön karannutta yli 200 000 kuutiota laskettaisikaan, Kuusilammen tyhjentämisellä yhtiö voi hyvinkin ylittää lupaehtojen rajan.

Haatajan mukaan Talvivaaralla on oikeus laskea vesiä hätätilanteessa. Stop Talvivaara -liikkeen mielestä kyseessä on kuitenkin "kaupallinen hätätila", jolla saadaan kaivosalueelle tilaa metallintuotannon käynnistämisestä syntyville vesille.

kaivosteollisuus  talvivaara 
Viite