Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaara-selvittäjät Etelä-Suomen avista ja ympäristöministeriöstä

13.11.2012 12.09

Sammeli Heikkinen

Ympäristöministeriö on nimennyt Talvivaara-sotkua selvittämään Aino Turpeisen ja Riitta Rainion.

Selvityshenkilöt tarkastelevat Talvivaaran viimeaikaisia ympäristöongelmia ja arvioivat sekä yhtiön että valvontaviranomaisten toimintaa. Heidän tehtävänsä on selvittää erityisesti, miten voidaan ennaltaehkäistä ketjuttuvat ympäristöongelmat.

Lisäksi Turpeinen ja Rainio selvittävät, onko viranomaisten riippumattomuus Talvivaaran valvonnan yhteydessä toteutunut.

Aino Turpeinen on Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupajohtaja. Riitta Rainio taas on ympäristöministeriön entinen hallintojohtaja, joka nimettiin jo kesällä selvittämään ympäristöhallinnon alueellisen organisoimisen vaihtoehtoja.

Talvivaara-selvityksen pitäisi valmistua vuoden loppuun mennessä.

kaivosteollisuus  ympäristöministeriö  talvivaara 
Viite