Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaara

Vuodon jälkeen. Talvivaaran mukaan uusin jätevuoto on tukittu.Talvivaara

Vuodon jälkeen. Talvivaaran mukaan uusin jätevuoto on tukittu.

Talvivaara väittää vuotoa sekä ennustetuksi että yllättäväksi – uskooko valvoja?

10.4.2013 11.23

Sammeli Heikkinen

Viimeisin jätevesivuoto ei ole päässyt Talvivaaran kaivosalueelta ympäristöön. Se on kuitenkin jo lisännyt Talvivaaran jätevesipäästöjä vesistöihin. Ja jos kaivosyhtiö saa tahtonsa läpi niitä tulee vielä paljon enemmän.

Talvivaara on nimittäin jälleen kerran vedonnut poikkeustilanteeseen ja heittänyt sen perusteella muun muassa hallinto-oikeuden päätöksen jätevesien poikkeusjuoksutuksen rajoittamisesta romukoppaan.

Kiinnostavaa on se, että Talvivaaran toimitusjohtaja on kuitenkin julkisuudessa sanonut, että kipsisakka-altaan uusi vuoto oli odotettu. Pekka Perä sanoi STT:lle maanantaina (Kalevan sivulla), että vuoto oli ennustettavissa. Tiistaina hän käytti vuotoon varautumista esimerkkinä siitä, että kaivoksen vesitalous on hallinnassa.

"Tunnistimme riskin etukäteen ja toimimme sen mukaan", Perä sanoi STT:lle (Turun Sanomien sivulla).

Kainuun ely-keskus ei ole vielä kertonut, hyväksyykö se kaivosyhtiön käsitystä yllättävästä poikkeustilanteesta. Vihreän Langan saamien tietojen mukaan ympäristöjärjestöt aikovat valittaa elyn päätöksestä välittömästi, jos näin käy.

Talvivaaran poikkeustilanneretoriikan ja Perän puheiden ristiriitaan kiinnitti huomiota myös Suomen Luonnon toimittaja Juha Kauppinen keskiviikkoaamuna Ylen haastattelussa.

Talvivaaran ilmoituksessa Kainuun ely-keskukselle Perän puheissa ennakoitu vuoto onkin muuttunut ennakoimattomaksi ja yllättäväksi.

Ilmoitus on tehty Talvivaaran toiminnan yhteydessä varsin tutuksi tulleen ympäristönsuojelulain 62. pykälän perusteella. Tämä pykälä on laadittu yllättäviä tilanteita varten.

Talvivaaran ilmoituksen mukaan kaivosyhtiö ei voi kipsisakka-altaan vuodosta tulevien jätevesien vuoksi noudattaa Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä siitä, että etelään Vuoksen vesistöön saa laskea käsiteltyä jätevettä vain seitsemän prosenttia kaivosalueelta pohjoiseen laskevan Kallionjoen virtaamasta.

Lisäksi kaivos vaatii ilmoituksessaan, että sille alkuvuodesta myönnetty poikkeuskiintiö jäteveden ylimääräiseen juoksutukseen kasvatetaan nykyisestä 1,8 miljoonasta kuutiosta yli 2,6 miljoonaan kuutioon. Tämä on valtava määrä, sillä Talvivaara saa ympäristölupansa mukaan laskea vesistöihin 1,3 miljoonaa kuutiota käsiteltyä jätevettä vuodessa.

Ympäristönsuojelulain 62. pykälä on melko lyhyt. Ensimmäisessä momentissa määritellään tilanteet, joissa toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus viranomaisille. Lupaehdoista poikkeamista koskee toinen momentti:

"Jos --- toiminnasta riippumattomasta ja ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuu odottamaton tilanne, jonka vuoksi lupamääräystä ei voida tilapäisesti noudattaa, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava asiasta valvontaviranomaiselle."

Tällaisen ilmoituksen Talvivaara on nyt tehnyt. Se tosin kertoo ilmoituksessaan, että kipsisakka-altaasta valuneelle jätevedelle on kaivosalueella säilytyspaikka. Yhtiön mukaan ongelmana on se, että yhden altaan menetys vie juuri ennen kevättulvan alkua vesiongelmissa kamppailevalta kaivokselta arvokasta varotilaa.

Siksipä Talvivaara ilmoittaa lisänneensä Vuoksen suunnan jätevesijuoksutustaan 800 kuutioon tunnissa. Vaasan hallinto-oikeuden välipäätöksen mukainen määrä olisi perjantaina varmistetun virtaamalukeman mukaan noin 70 kuutiota tunnissa.

Talvivaara vieläpä katsoo, että juoksutusmäärä olisi nostettava mahdollisimman nopeasti 1500 kuutioon tunnissa. Poikkeusluvalla lasketut vedet ovat olleet raskasmetallipitoisuuksiltaan suhteellisen alhaisia, mutta ne ovat sisältäneet paljon sulfaattia, noin 5 000 milligrammaa litrassa.

Kainuun ely ei ole vielä antanut päätöstä Talvivaaran viimeisimmästä poikkeustilanneilmoituksesta. Tätä ennen Talvivaara on tehnyt jo useita ilmoituksia ympäristönsuojelulain 62. pykälän perusteella. Kainuun ely on näitä ilmoituksia sitten hyväksynyt ja Vaasan hallinto-oikeus puolestaan aikanaan taas kumonnut.

Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöjohtaja Martti Veteli sanoi tiistaina Iisalmen Sanomille, ettei uutta poikkeuslupaa tule myöntää.

"Ei missään tapauksessa. Se olisi Vaasan hallinto-oikeuden halventamista. Ilmoituksella halutaan mitätöidä hallinto-oikeuden päätös. Ei olisi ensimmäinen kerta", Veteli sanoo lehdessä.

Ympäristöihmiset ovat myös täysin kyllästyneet Talvivaaran saamiin poikkeuslupiin. Vihreän Langan saamien tietojen mukaan mahdollista valitusta on jo luonnosteltu ja se lähetään eteenpäin heti, jos Kainuun ely antaa uuden poikkeusluvan.

Korjattu torstaina klo 9.30 jutun 10. kappaleessa ollut virhe. Talvivaaran poikkeuskiintiö jäteveden ylimääräiseen juoksutukseen on tällä hetkellä 1,8 miljoonaa kuutiota, ei 0,9 miljoonaa, kuten jutussa aiemmin luki.

kaivosteollisuus  päästöt  talvivaara 
Viite