Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaara

Kasat köyhtyvät. Kaivosyhtiöllä ei ole ollut rahaa uuden malmin louhintaan melkein vuoteen.Talvivaara

Kasat köyhtyvät. Kaivosyhtiöllä ei ole ollut rahaa uuden malmin louhintaan melkein vuoteen.

Talvivaaralla aikaa joulukuun alkuun – saneerauksen ja kaivoksen rahoitus auki

30.9.2014 11.17

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivososakeyhtiön taru jatkuu, tosin hyvin epävarmana. Tiistaina Espoon käräjäoikeudelle toimitettu yrityssaneeraussuunnitelma antaa jonkinlaisen mallin konsernin pelastamiseen. Se, miten operaatio tehdään ja miten se rahoitetaan, on kuitenkin auki. Talvivaaralla on aikaa joulukuun alkuun saakka.

Yhtiön ja sen kaivostoiminnasta vastaavan tytäryhtiön Talvivaara Sotkamon saneerauksen selvittäjä Pekka Jaatinen arvioi, että Talvivaarasta voi vielä tulla elinkelpoinen. Tämä edellyttää, että suurin osa veloista jätetään maksamatta ja yhtiö saa lisää ulkopuolista rahaa.

Jaatisen yrityssaneeraussuunnitelmassa Talvivaara Sotkamoon sovellettaisiin realisaatiosaneerausmenettelyä. Talvivaara Sotkamon liiketoiminta ja toimintaluvat myytäisiin uudelle yhtiölle, jonka Talvivaaran kaivosyhtiö perustaisi.

Talvivaara Sotkamo taas maksaisi kaupasta saadulla rahalla pois velkojaan. Eniten Sotkamolla on velkaa Talvivaaran kaivososakeyhtiölle, jolla olisi saneerausohjelman mukaan oikeus saada tytäryhtiöltään 520 miljoonaa euroa. Tästä 300 miljoonaa on pantattu lainojen vakuudeksi, mutta ylijäävä 220 miljoonaa jäisi Talvivaaran kaivososakeyhtiölle "yhtiön kassan vahvistamiseen saneerausohjelman mukaisista huolehtimisiksi".

Saneerausohjelman mukaan melkein kaikki velkojat jäisivät nuolemaan näppejään, sillä Jaatinen ehdottaa että Talvivaara-konsernin vakuudettomista veloista jätettäisiin maksamatta 97 prosenttia. Selvityksen mukaan vakuuden turvaamaa saneerausvelkaa on vain 7,5 miljoonaa ja vakuudetonta noin 480 miljoonaa euroa. Näistä vakuudettomista veloista Talvivaaran kaivososakeyhtiö ja uusi tytäryhtiö maksaisivat siis kolme prosenttia.

Selvitysmiehen mukaan tämä on kuitenkin konkurssia parempi vaihtoehto, sillä siinä velkojille ei jäisi mitään jaettavaa.

Jaatisen ehdotuksessa koko operaation rahoitus on auki, kuten myös se, miten uuden yhtiön omistus järjestettäisiin. Tytäryhtiön paneminen lihoiksi ja uuden perustaminen ei suoraan vaikuta Talvivaaran kaivosyhtiön omistajiin. Rahoitus uudelle yhtiölle on kuitenkin hankittava jostain. Yksi mahdollisuus on osakeanti.

"Koska osana tätä järjestelyä voidaan käyttää myös osakeantia mahdollisen joukkovelkakirjalainan lisäksi, nykyomistuksen laimentuminen riippuu merkittävästi siitä määrästä, jolla nykyiset osakkeenomistajat tällaiseen järjestelyyn osallistuvat", Jaatisen selvityksen tiivistelmässä sanotaan.

Talvivaaran edellisessä osakeannissa keväällä 2013 vanha omistus liudentui käytännössä täysin, kun siihen saakka liikkeelle laskettujen alle 300 miljoonan osakkeen lisäksi yhtiö heitti markkinoille 1,6 miljardia uutta osaketta.

Toistaiseksi on siis olemassa vasta selvittäjän hahmottelema suunnitelma. Uutta yhtiötä, joka ostaisi Talvivaara Sotkamon toiminnat, ei ole. Myöskään ei ole tietoa siitä, miten kauppa käytännössä järjestettäisiin. Jaatisen mukaan pelkästään kaivoksen toiminnan jatkaminenkin vaatii uutta rahoitusta. Sitä ei vielä ole.

Talvivaara ei ole saanut rahoitusta toimintaansa saneerausmenettelyn aikana. Sen vuoksi kaivoksella ei ole louhittu uutta malmia viime vuoden marraskuun jälkeen. Tämä on toki vähentänyt kuluja, mutta nykyisten malmikasojen liuotustulos on heikentynyt kesän jälkeen, kun niiden metallisisältö on köyhtynyt.

"Kun louhintaa ei ole voitu aloittaa eikä uusia primäärikasoja ole päästy rakentamaan rahoituksen puutteen vuoksi, on uuden rahoituksen tarve kasvanut koko ajan. Louhinnan aloittamisen jälkeen kestää noin 3–6 kuukautta ennen kuin uusi primäärikasa alkaa tuottaa metalleja, joten louhinnan aloittamisen viivästyminen vaikuttaa suoraan tarvittavan rahoituksen määrään", Jaatinen kirjoittaa.

Yhtiön toimintaa on rahoitettu sen sinkinostajaltaan Nyrstarilta saamalla 20 miljoonan euron lainalla, josta on nostettu nyt hieman yli puolet. Ilman lisärahoitusta yhtiö ei saa lisää malmia liuotukseen ja nykyisistä kasoista saatavan nikkelin ja sinkin määrä laskee entisestään.

Jaatinen ehdottaa, että Talvivaaralle annetaan joulukuun ensimmäiseen päivään aikaa järjestää tytäryhtiö Sotkamon liiketoiminnan myynti uudelle yhtiölle ja hankkia tarvittava rahoitus.

"Selvittäjä katsoo, että mikäli liiketoiminnan kaupasta tai muusta järjestelystä ei päästä sopimukseen mainittuun päivään mennessä eikä erityisiä syitä pidentää määräaikaa ole käsillä, edellytyksiä kummankaan Talvivaara-yhtiön lopullisen saneerausohjelman aikaansaamiselle tai vahvistamiselle ei enää ole."

Jälleen kerran Talvivaara elää jatkoajalla.

kaivosteollisuus  talvivaara  velkasaneeraus 
Viite