Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaara

Kuljetus Talvivaarassa.
Kiirettä pitää. Talvivaaran on sakon uhalla pidettävä vesistään huolta.Talvivaara

Kiirettä pitää. Talvivaaran on sakon uhalla pidettävä vesistään huolta.

Talvivaaralle tulossa miljoonien lisälasku ympäristö- ja turvavakuuksista

20.3.2014 13.35

Sammeli Heikkinen

Talousvaikeuksissa kamppailevalle Talvivaaran kaivokselle on tulossa miljoonien eurojen lisälasku ympäristö- ja turvallisuusasioissa lähiaikoina. Kaivoksen lopettamista turvaavan ympäristövakuuden määrä nousee uudessa ympäristöluvassa. Kaivoslain määräämän kaivosvakuuden määrä selviää kesäkuun loppuun mennessä.

Suomen luonnonsuojeluliitto ilmoitti torstaina pelkäävänsä, että Talvivaaran jälkipuhdistus kaatuu valtion syliin, kun kaivosyhtiön rahat eivät riitä.

Vihreä Lanka selvitti, millaisia ympäristöön liittyviä kustannuksia Talvivaaralle on tulossa lähimmän vuoden aikana. Varmoja summia ei voi sanoa, mutta miljoonien eurojen lisämenoja voi pitää liki varmana. Se on paljon velkasaneerauksessa olevalle yhtiölle, jolla oli vuoden vaihteessa kassassaan noin kuusi miljoonaa euroa.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston valmistelemassa Talvivaaran uudessa ympäristöluvassa määritetään myös kaivoksen ympäristövakuuden suuruus. Lähinnä kaivoksen lopettamiskustannusten kattamiseen tarkoitettu vakuus on vahvistettu Kainuun ely-keskuksen ylijohtajan Kari Pääkkösen mukaan 34,4 miljoonaan euroon tänä vuonna.

Summa tulee nousemaan. Vihreän Langan saamien tietojen mukaan uudessa vakuudessa luultavasti huomioidaan mahdollisuus, jossa osa metallipitoisesta malmimurskeesta joudutaankin loppusijoittamaan niin sanottuihin primäärikasoihin. Tämän vaikutus vakuutussummaan on epäselvä.

Talvivaaran epäonnistuneen vesienhallinnan jäljiltä ympäri kaivosaluetta jääneiden metallipitoisten sakkojen vaikutus ympäristövakuuteen on sen sijaan selvempi. Talvivaara itse ehdottaa aville 2,5–3 miljoonan euron "sakkavakuutta" uuteen ympäristölupaan, joten se lienee minimisumma.

Ympäristövakuuden takaaminen on oma kysymyksensä. Vihreä Lanka kertoi viime vuonna Talvivaaran ja nykyisin ympäristövakuuden takaavan Atradius-yhtiön sopimuksesta, jonka perusteella vakuutusjätti on pääsee vetäytymään asteittain Talvivaaran takaa.

Tämän vuoden alusta Atradiuksen vastuun piti pudota 20 miljoonaan, mutta Talvivaaran kaupallinen johtaja Pekka Erkinheimo sanoi joulukuussa Kauppalehden haastattelussa, ettei Atradius pääse vastuusta irti ainakaan ennen yrityssaneerauksen loppumista.

Yrityssaneeraussuunnitelman pitäisi olla valmis toukokuun loppupuolella. Mitä Atradiuksen saneerausvelaksi muuttuneelle takuulle käy silloin, on epäselvää.

Kainuun elyn Pääkkönen kertoo, että tälle vuodelle sovitun ympäristötakuusumman takauksesta noin 30 miljoonaa on juuri Atradiuksen varassa.

Ympäristötakuuasioiden lisäksi Talvivaara, kuten kaikki muutkin suomalaiset kaivokset, joutuu hankkimaan toimintansa päättymisen varalle uuden kaivoslain mukaisen kaivosvakuuden. Vakuudet määritellään tämän vuoden heinäkuun alkuun mennessä. Kaivosyhtiöillä on siitä vuoden verran aikaa asettaa vakuus.

Kaivosvakuudella pitää kattaa muun muassa mahdollisen avolouhoksen aitaaminen, putkien ja koneiden poistaminen alueelta ja rakennusten sulkeminen. Hoitaa siis kaivosalue sellaiseksi, ettei siitä ole vaaraa sivullisille.

Suomessa ei ole toistaiseksi asetettu vielä yhtään kaivosvakuutta, mutta Tukes on saanut jo lukuisilta kaivosyhtiöiltä ehdotuksia vakuuden suuruudesta.

Kaivosasiantuntija ja ylitarkastaja Ossi Leinonen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista kertoo, että jokainen kaivosvakuutus määritellään tapauskohtaisesti. Nyrkkisääntö on se, että mitä suurempi kaivos ja mitä enemmän aidattavaa louhosta ja huolehdittavia rakennuksia, sitä suurempi vakuus.

Esimerkiksi Talvivaaraa selvästi pienempi Kevitsan avokaivos esittää kaivosvakuudeksi hieman alle 800 000 euroa. Talvivaaran kaivospiiri on neljä kertaa suurempi kuin Kevitsassa.

Lisäksi Talvivaara joutuu kevään aikana investoimaan erityisesti vesienhallintaan. Kainuun ely-keskus asetti kaivosyhtiölle kolmannen uhkasakon keskiviikkona. Kaivosyhtiön on hankittava tarvittavaa vesienkäsittelytekniikkaa ja huolehdittava vesienkäsittelyn toimivuudesta 100 000 euron sakon uhalla.

kaivosteollisuus  talvivaara 
Viite