Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaaran altaissa metallicocktail - Tappoiko tämä linnut?

3.5.2012 12.40

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran lintukuolemat ovat varmistumassa myrkytyksen aiheuttamaksi. Kainuun poliisi tiedotti torstaina, että Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on löytänyt tutkimistaan kolmesta linnusta myrkytyksen merkkejä.

Vihreän Lanka selvitti, millaista ainetta prosessialtaassa pitäisi olla ja pyysi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin asiantuntijaa arvioimaan, mikä aineista olisi saattanut tappaa altaasta löytyneet linnut. Johtopäätös on se, että  kuolema saattoi aiheutua nikkelistä tai mahdollisesti rikkivedystä.

Eviran tutkimista naurulokista, sinisorsasta ja telkästä löytyi ruumiinavauksessa kudoksia tuhoavaa ainetta ruoansulatuselimistöstä sekä hengitysteistä ja keuhkoista. Tämä viittaa siihen, että linnut ovat sekä nielleet että hengittäneet myrkyllisiä aineita. Sen sijaan linnuista ei löytynyt merkkejä ulkoisen väkivallan merkkejä.

Kaivoksen mukaan kuolleet linnut löytyivät niin sanotusta sekundäärivaiheen prosessiliuosaltaasta. Altaassa on siis ollut biokasaliuotuksessa malmikasan lävitse kulkevaa liuosta, jossa on eri metalleja ja runsaasti sulfaattia sekä rikkihappoa.

Talvivaaran kaivoksen tuotannonlaajennuksen ympäristövaikutusten arvioinnin selosteessa tältä vuodelta kerrotaan, että litra tyypillistä prosessiliuosta sisältää muun muassa 10–20 grammaa rautaa, 1,5–3,5 grammaa nikkeliä, 4–7,5 grammaa sinkkiä, puoli grammaa kuparia, alle 0,3 grammaa kobolttia, 0,01–0,03 grammaa uraania, 3–8 grammaa mangaania ja saman verran magnesiumia sekä 3–9 grammaa alumiinia.

Talvivaarasta vahvistettiin Vihreälle Langalle, että lukujen pitäisi täsmätä prosessialtaiden liuoksen kanssa. Tosin metallipitoisuudet voivat olla pienempiä, koska kyseessä on sekundäärivaiheen allas. Sekundäärivaiheessa liuotettava malmi on jo kertaalleen käsitelty, joten sen metallipitoisuus on alentuntut.

Metallien lisäksi liuoksessa on siis sulfaattia. Sen määrää ei yva-selosteen liuoskoosteessa kerrota, mutta kaivoksen ympäristöluvassa sitä arvioitiin olevan litrassa yli 30 grammaa. Rikkihapon pitoisuudesta liuoksessa ei ole lukua, mutta sitä käytetään Talvivaarassa nimenomaan bioliuotuksessa ja metallien uutossa liki 400 000 tonnia vuodessa.

Tukesin kemikaalituotevalvontayksikön johtaja Esa Nikunen löysi metalli- ja kemikaaliluettelosta kaksi mahdollista selitystä lintukuolemille.

”Minulla pisti tuossa silmään tuo nikkelin korkea pitoisuus. Se voisi selittää kuolemia, jos linnut ovat juoneet altaan vettä. Normaalisti tietenkin metalleista saatavat annokset ovat vähittäisiä ja tappavat hitaasti. Mutta jos nikkeliä on tarpeeksi, se voi viedä saman tien.”

Kuvien ja videoiden perusteella altaasta löytyneet linnut näyttävät hyväkuntoisilta, siis nopeasti kuolleilta.

”Siinä mielessä taas kaasu voisi olla uskottavampi syy. Tuli mieleen, että voisiko se olla rikkivetyä, joka työntekijänkin kaivoksella ilmeisesti tappoi. Se saa tajun menemään pois. Lintu kuukahtaa saman tien ja hukkuu. En tosin varmuudella tiedä, syntyykö altaissa rikkivetyä, mutta muita rikkiyhdisteitä siellä on paljon”, Nikunen pohtii.

Tukesin laitos- ja kaivosturvallisuusyksikkö tutkii Talvivaarassa sattunutta työntekijän kuolemaa. Toistaiseksi kaikki rikkivetypäästölähteet on yhdistetty kaivoksen metallitehtaaseen, ei siis prosessialtaisiin.

Eviran tulokset ovat alustavia. Laitoksen Oulun yksikkö sai linnut tutkittavakseen keskiviikkona iltapäivällä.

Seuraavaksi Evira tutkii linnuista mahdolliset taudit, jotta niiden aiheuttama kuolema voidaan sulkea pois. Lisäksi suoritetaan ainakin mikroskooppinen kudostutkimus, joka vienee pari viikkoa aikaa.

Korjattu Tukesin nimi Turvallisuus- ja kemikaalivirastoksi 4.5. kello 9.20.

kaivosteollisuus  linnut  ympäristömyrkyt  talvivaara 
Viite