Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Kuvakaappaus arviointiraportista.

Kuvakaappaus arviointiraportista.

Talvivaaran arviointi: jäteallasvahinko "erittäin epätodennäköinen"

6.11.2012 16.33

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivoksella vuotavasta kipsisakka-altaasta on päässyt massiivisia määriä jätevettä jo kahdesti aiemminkin, vuosina 2008 ja 2010. Kaivoksen ympäristöriskinarvioinnissa kipsisakka-altaan vuotoa pidetään kuitenkin "epätodennäköisenä" ja siitä aiheutuvia vahinkoja "erittäin epätodennäköisinä". 

Arviointi on tehty vuoden 2009 marraskuussa, siis ensimmäisen vuodon jälkeen ja vain muutama kuukausi ennen seuraava vuotoa. Ilmeisesti se on kuitenkin tuorein arviointi, sillä se on yksi Talvivaaran uuden ympäristölupahakemuksen liitteistä. Ympäristö- ja uraanintuotantolupa ovat Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsittelyssä.

Kipsisakka-altaan pohjarakenteen vuotoa käsitellään vain yhden kappaleen verran, eikä sitä siis pidetä merkittävänä riskinä.

Toistaiseksi on epävarmaa, millainen vuoto jätealtaaseen on tällä kertaa tullut ja mistä se johtuu. Talvivaaran edustajat ovat epäilleet, että kyseessä on yksi vuotopaikka, josta jätevesi pääsee sekä pohjoisen että etelän suuntaan.

Vuodon laajuudesta päätellen kyseessä ei ole pieni reikä.

Voimassaolevan ympäristöluvan mukaan kipsisakka-allas luokitellaan kaatopaikaksi. Sen alla pitäisi olla eristeenä puolentoista millin paksuinen hdpe-muovimatto, jollaisia käytetään yleisesti kaatopaikkojen eristeenä. Luvassa määrätään, että muovin molemmilla puolilla pitää olla suojaavana kerroksena vähintään kymmensenttinen suojahiekkakerros.

Hdpe-muovin käyttöiän pitäisi olla vähintään kymmeniä vuosia. Mutta jostain syystä rakenne vuotaa. Nelosen uutisten haastattelemien altaita rakentamassa olleiden henkilöiden mukaan altaat tehtiin kuitenkin niin kovalla kiireellä, että suojaava hiekkakerros lähti liikkeelle maaperän vesien mukana.

Nimettömänä pysytelleet henkilöt kertoivat, että muovikalvoja oli revennyt ainakin prosessiliuosaltaita rakennettaessa. Talvivaara kommentoi Nelosen uutisille että altaat ja rakenteet ovat määräysten mukaisia.

kaivosteollisuus  talvivaara 
Viite