Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaaran käsitys jättivuodosta: Jonkin verran vettä hallitusti luontoon

28.11.2012 11.01

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran massiivista jäteallasvuotoa on kuvattu jopa 2000-luvun pahimmaksi ympäristöonnettomuudeksi. Eikä tilanne ole vieläkään ohi. Talvivaaran kaivosyhtiön virallisen kannan mukaan kyse näyttää olevan pikkujutusta.

Yhtiö nimittäin kuvaa onnettomuutta keskiviikkona julkistamassaan pörssitiedotteessa näin:

"Kipsisakka-altaan vuodon seurauksena Talvivaara joutui hallitusti juoksuttamaan jonkin verran altaan vesiä luontoon."

Suomen ympäristökeskuksen arvion mukaan kipsisakka-altaasta karkasi ainakin miljoona kuutiota hapanta ja metallipitoista jätevettä. Tästä yli 200 000 kuutiota – noin 10 000 säiliöautollista jätevettä – pääsi vesistöön. Sen mukana meni yli tuhat kiloa nikkeliä ja uraania, sekä suuria määriä alumiinia ja kadmiumia.

Toistaiseksi on epäselvää, millaisia vaikutuksia jätevuodolla on. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on jo löytänyt satakunta kuollutta kalaa, mutta jätepäästön todellinen laajuus ja vaikutus vesiluontoon selvinnee vasta keväällä, kun jäät sulavat.

Karannut jätevesi ja vesistöön sekä maastoon levitetty kalkki ovat pilanneet epämääräisen alan maata. Stop Talvivaara -liike epäilee, että pilaantunutta maata voisi olla jopa sata hehtaaria. Liike julkaisi tällä viikolla myös videon, jossa näytetään jätevesivuodon jälkiä kaivosalueen ulkopuolella.

Talvivaaran kaivoksen nykyinen vesitilanne on edelleen epäselvä. Suurin osa vuotaneesta kipsisakka-altaasta karanneesta vedestä on ilmeisesti maapohjaisissa, ainakin aiemmin vuotaneissa varopadoissa.

Lisäksi toisesta kipsisakka-altaasta on pumpattu vettä avolouhokseen. Suomen Luonnon blogissa kerrottiin aiemmin, että tämänkin altaan pelätään vahingoittuneen jätevuodon yhteydessä.

Veden säilöminen avolouhoksessa on hätäratkaisu. Vuotaneessa altaassa ollutta vettä oli pidetty louhoksessa, mikä todennäköisesti aiheutti sen happamoitumisen, siis muuttumisen ympäristölle haitallisemmaksi.

Veden happamoitumisen lisäksi veden pitäminen avolouhoksessa luonnollisesti estää myös malmin louhimisen. Talvivaara kertookin pörssitiedotteessaan, että malmin louhintaa voitaneen jatkaa vasta kesällä. Sitä ennen jätevedestä on päästävä eroon.

Tätä tehtävää varten yhtiö kertoo perustaneensa erityisen projektiryhmän, jota vetää kaivostoiminnan johtaja Jari Voutilainen.

Talvivaara ilmoitti odotetusti myös laskevansa tuotantotavoitetta tälle vuodelle. Nyt pyritään 13 000 tonniin nikkeliä, mikä on 3 000 vähemmän kuin viime vuonna. Viime vuoden lopulla tämän vuoden tuotannoksi arvioitiin 25 000 – 30 000 tonnia nikkeliä. Tätä tavoitetta on laskettu hiljalleen vuoden mittaan.

Pari-kolme vuotta sitten Talvivaara ennusti olevansa tässä vaiheessa 50 000 nikkelitonnin vuosituotannossa.

kaivosteollisuus  talvivaara 
Viite