Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Talvivaaran mainostama Ely-päätös ei päästä kaivosta koukusta

17.11.2011 6.58

Sammeli Heikkinen

Kaivosyhtiö Talvivaara on kiistänyt julkisuudessa mahdollisuuden, että kaivoksen toimintaa rajoitettaisiin tai että se jopa keskeytettäisiin. Sekä yhtiön pörssitiedotteessa että toimitusjohtaja Pekka Perän haastattelussa nojataan vahvasti Kainuun Ely-keskuksen päätökseen. Vihreä Lanka tilasi päätöksen Ely-keskuksesta ja selvitti, mistä siinä on kyse.

Talvivaara julkaisi eilen ympäristöasioita käsittelevän pörssitiedotteen, kun ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr) väläytti Ylen haastattelussa toistamiseen mahdollisuutta kaivoksen toiminnan keskeyttämiseen. Ensimmäisen kerran Niinistö nosti asian esille Helsingin Sanomissa viime viikolla.

Tiedotteessa sanottiin, että julkisuudessa olleet "väitteet --- siitä, että Kainuun Ely-keskus harkitsisi Talvivaaran kaivoksen toiminnan rajoittamista tai keskeyttämistä ovat perättömiä".

Niinistö ei Ylen mukaan näin sanonutkaan, vaan että "Kaivoksen asiat pitää saada nopeasti kuntoon. Jos ei saada, niin laki mahdollistaa toiminnan keskeyttämisen."

Lisäksi hän sanoi, että on Ely-keskuksen tehtävä arvioida, onko Talvivaaran kaivoksella mahdollista saada aikaan riittäviä korjauksia.

Tästä tuohtunut Pekka Perä sanoi STT:n haastattelussa, että Niinistö puhuu perättömiä ja kyseessä on poliittinen, kaivosvastainen ajojahti. Hänen mukaan Ely-keskus ei arvioi kaivoksen toimintaa tai ympäristövaikutuksia.

"Päinvastoin meillä on lokakuulta päätös, jossa keskus toteaa, ettei kaivoksen toiminta aiheuta vaaraa luonnolle tai terveydelle", Perä sanoo STT:lle.

Samaan, Kainuun Ely-keskuksen 4. lokakuuta antamaan päätökseen vedotaan myös Talvivaaran pörssitiedotteessa, tosin huomattavasti maltillisemmin.

Millaisesta päätöksestä on kyse?

Ainakaan kyseessä ei ole mikään kaivoksen ympäristöongelmista vapauttava yleinen lausunto, kuten Perän puheista voisi päätellä.

Päätös koskee kahden yksityishenkilön tekemää hakemusta, jossa vaaditaan, että viranomaiset velvoittavat Talvivaaran keskeyttämään välittömästi vesistöjä pilaavan toiminnan uhkasakon avulla tai jopa keskeyttämään kaivoksen toiminnan.

Vaatimusta perustellaan ympäristönsuojelulain ehkä järeimmällä pykälällä. Pykälän 86 mukaan valvontaviranomainen voi keskeyttää esimerkiksi kaivoksen toiminnan. Kynnys keskeyttämiseen on kuitenkin korkea, edellytyksenä on, että "toiminnasta aiheutuu välitöntä terveyshaittaa tai merkittävää muuta välitöntä ympäristön pilaantumista". Keskeyttämiseen saa ryhtyä, "jollei haittaa voida muutoin poistaa tai riittävästi vähentää".

Ely päätyi hylkäämään vaatimuksen Talvivaaran toiminnan välittömästä keskeyttämisestä.

Elyn mukaan Talvivaaran toiminnasta ei aiheudu pykälässä kuvattua välitöntä ja konkreettista terveyshaittaa tai sellaista välitöntä merkittävää ympäristön pilaantumista. Pelkkä ympäristön pilaantumisen uhka ei riitä kaivoksen toiminnan keskeyttämiseen tämän pykälän nojalla.

Ely-keskuksen päätös ei ole mikään yleispätevä vapaudut vankilasta -kortti. Siinä vain todetaan, ettei Talvivaaran toiminnan välittömälle keskeyttämiselle ole perusteita. Ja samalla muistutetaan, että ympäristönsuojelulain perusteella valvoja – siis Ely – voi myös itsenäisesti määrätä toiminnanharjoittajalle uhkasakkoa tai jopa keskeyttää toiminnan, jos toiminnanharjoittaja lyö laimin sille annetut määräajat ja velvollisuudet.

Ympäristönsuojelulaki antaa viranomaisille myös muita mahdollisuuksia puuttua kaivoksen toimintaan tai jopa keskeyttää se.

Lain 58. pykälän mukaan lupaviranomainen – eli aluehallintovirasto – voi muuttaa voimassaolevaa ympäristölupaa. Perusteeksi riittää esimerkiksi se, että toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta. Hakemuksen muutoksesta voi tehdä valvoja – siis Ely-keskus – tai haitan kärsijä.

Jos luvan muuttaminen ei riitä, lain 59. pykälän mukaan ympäristölupa voidaan myös perua kokonaan. Perusteita tähän on esim. se, että hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat vaikuttaneet luvan myöntämiseen tai lupamääräyksiä on valvontaviranomaisen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuvasti rikottu siten, että toiminnasta aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Perumisessa hakijana on Ely-keskus.

Ympäristönsuojelulain nojalla on siis mahdollista puuttua kaivoksen toimintaan varsin rajustikin ja periaatteessa milloin vain valvojan mielestä se on tarpeellista. Talvivaaran pörssitiedotteen mukaan Ely-keskus ei harkitse tällä hetkellä hallintopakkotoimia. Myös Ely-keskuksen ympäristöbiologi Ilkka Haataja kertoi viime viikolla Vihreälle Langalle, ettei esimerkiksi uhkasakkoon turvautumisesta ole suunnitelmia.

Viranomaisten halukkuutta ryhtyä tällaisiin toimiin vähentänee se, että Talvivaaran ympäristöluvan uusinta on juuri käynnissä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Uudessa luvassa kun voidaan joka tapauksessa määritellä tarkasti se, millä ehdoilla Talvivaara saa toimia.

Oulun poliisi on puolestaan aloittanut esitutkinnan, jossa selvitetään, onko Talvivaara syyllistynyt esimerkiksi rikolliseen ympäristön turmelemiseen.

kaivosteollisuus  talvivaara  ympäristölainsäädäntö 
Viite