Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Borenius / Wayback Machine / Kuvakaappaus

Menneet kehut. Internet-sivuja tallentavan Wayback Machinen 1. marraskuuta tallentama Boreniuksen referenssilistan osa. Talvivaaran tapaus ja ympäristöministeriölle kirjoitettu opas listassa allekkain.Borenius / Wayback Machine / Kuvakaappaus

Menneet kehut. Internet-sivuja tallentavan Wayback Machinen 1. marraskuuta tallentama Boreniuksen referenssilistan osa. Talvivaaran tapaus ja ympäristöministeriölle kirjoitettu opas listassa allekkain.

"Talvivaaran mallista" valtavirtaa – sama asianajofirma auttoi oikeudessa ja kirjoitti ministeriölle oppaan

28.11.2013 18.29

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran ympäristövakuus järjestettiin aiemmasta käytännöstä poiketen takuusvakuutussopimuksena. Nyt tätä Talvivaarassa huojuvaa mallia edistetään muun muassa ympäristöministeriön jätevakuutusoppaassa (pdf).

Oppaan on kirjoittanut ministeriön tilauksesta asianajotoimisto Borenius. Sama firma, joka kätilöi Talvivaaran vakuutussopimuksen läpi oikeusprosessin ympäristöviranomaisten vastustuksesta huolimatta.

Talvivaaran vuonna 2007 saamassa ympäristöluvassa määrättiin, että takuu asetetaan joko pankkitalletuksena tai omavelkaisena pankkitakauksena. Yhtiö haki tähän muutosta Kainuun elyn edeltäjästä, eli Kainuun ympäristökeskukselta. Siihen ympäristökeskus ei suostunut.

"Vakuuden on oltava muodoltaan ja luonteeltaan sellainen, että jätealueiden jälkihoito voidaan kaikissa tilanteissa luotettavasti varmistaa ja että vakuus on tarvittaessa helposti käytettävissä. Vakuuden jatkuva voimassaolo on voitava turvata kaikissa tilanteissa", keskus perusteli päätöstään.

Talvivaara valitti asiasta Vaasan hallinto-oikeuteen, joka kumosi ympäristökeskuksen päätöksen. Tästä taas valitti Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kainuun ely-keskus, johon ympäristökeskus oli sulautettu. KHO vahvisti hallinto-oikeuden kannan ja niin Talvivaara sai hoitaa vakuuden luottovakuuttaja Atradiuksen kanssa sopimansa takuuvakuutussopimuksensa avulla.

Kaivosyhtiön apuna prosessissa oli asianajotoimisto Borenius, joka myös mainosti tapausta onnistumisena vielä tämän kuun alussa englanninkielisillä sivuillaan References-kohdassa.

Boreniuksen osakas ja asianajaja Jyrki Tähtinen suostui myös Talvivaaran yrityssaneerauksen selvittäjäksi. Hän kuitenkin perääntyi selvityksestä, kun Helsingin Sanomat kertoi noin viikko sitten hänen mahdollisesta esteellisyydestään asiassa.

Keskiviikkona Jakke Mäkelä taas kertoi Zygomatica-blogissa, että Borenius on myös Talvivaaran kaivososakeyhtiön ja Talvivaara Sotkamon velkoja. Yhteensä firmat ovat velkaa asianajotoimistolle liki 300 000 euroa.

Ilmeisesti Borenius oli poistanut ainakin osan Talvivaara-tapauksista referensseistään jo ennen Helsingin Sanomien juttua. Nyt niissä ei ainakaan mainita kohukaivosta lainkaan. Sen sijaan sivulta löytyy edelleen kehu siitä, että asianajotoimisto on päässyt laatimaan ympäristöministeriön ohjeistusta jätevakuuksien asettamista.

Siis samasta asiasta, jossa toimisto avusti Talvivaaraa pystyttämään nyt horjuvan systeemin. Oppaassa ns. first demand -vakuus esitetään yhtenä vaihtoehtoisena ympäristövakuuden hoitamiseen.

Ympäristöviranomaisten vielä muutama vuosi sitten jopa oikeusprosessin avulla vastustamasta takuumuodosta on tullut osa ympäristöhallinnon ohjeistusta.

Voi olla, että Talvivaarassa joudutaan nyt testaamaan, kilauttaako sellainen tosipaikassa vakuusrahat valvovan viranomaisen tilille.

 

kaivosteollisuus  talvivaara  borenius 
Viite