Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Pekka Rönkkö

Talvivaarasta Vuoksen vesistöön laskeva Lumijoki tiistaina iltapäivällä noin 200 metriä kaivoksen purkuojan alapuolella.Pekka Rönkkö

Talvivaarasta Vuoksen vesistöön laskeva Lumijoki tiistaina iltapäivällä noin 200 metriä kaivoksen purkuojan alapuolella.

Talvivaaran metallipitoinen päästö värjäsi joen - katso kuvat

21.5.2013 18.20

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivoksesta on laskettu vesistöön metallipitoista vettä. Päästön havaitsi muun muassa kaivoksen ympäristövaikutuksia tutkimassa ollut Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän ympäristöjohtajaa Martti Veteli. Talvivaaran arvion mukaan jätevedessä on ollut lähinnä rautaa.

"Kortelammen padolta tulevassa ojassa virtasi maitokahvin väristä, hieman sitä punertavampaa läpinäkymätöntä jätevettä. Kenttämittarilla selvisi, että sen sähkönjohtokyky on hyvin korkea, eli vedessä oli hyvin paljon suoloja", Veteli kertoo Vihreälle Langalle.

Jätevesipäästön sähkönjohtavuus oli noin 300 ms/m, mikä on Vetelin arvion mukaan jopa satakertainen luonnonvesiin verrattuna. Tavallisen jäteveden sähkönjohtavuus on noin kolmannes Talvivaaran purkuojasta mitatusta.

Jätevesi tuli suoraan kaivosalueelta Lumijokeen laskevaa ojaa myöten. Tavallisesti tätä ojaa myöten laskeva vesi on jopa luonnonvesiä kirkkaampaa, sillä kaivosyhtiön käyttämässä puhdistusmenetelmässä jätevesi käsitellään runsaalla kalkituksella.

Veteli kertoi olleensa paikalla noin kello 14-15 tiistaina. Hän arvioi, että poikkeuksellisen väristä jätevettä oli tullut kaivokselta jo jonkin aikaa. Jätevesipäästön eteneminen nimittäin erottui hyvin selvästi Lumijoessa ja päästön eturaja oli edennyt kaivokselta jo hyvän matkaa.

Kaivokselta päästetystä poikkeuksellisesta jätevedestä tiedotti ensimmäisenä iltapäivällä Kainuun Luonnonsuojelupiiri.

Talvivaaran viestintäpäällikkö Olli-Pekka Nissinen sanoi alkuillasta tiistaina Vihreälle Langalle, että ensimmäisten arvioiden perusteella jätevedessä on ollut poikkeuksellisen paljon rautaa.

"Näyttää siltä, että huonosti saostunut rauta on lähtenyt liikkeelle viimeisestä saostusaltaasta ja se on aiheuttanut värjääntymisen. Käytössä olevien viimeisten mittaustulosten perusteella muiden metallien pitoisuudet eivät ole olleet jätevedessä koholla."

Nissisen mukaan Talvivaara on keskeyttänyt toistaiseksi jäteveden juoksuttamisen etelään. Hän kertoo, että poikkeuksellinen tilanne havaittiin kaivoksella iltapäivän aikana. Myös kaivoksen ulkopuolelta oli soitettu asiasta.

Markku Veteli ja hänen kanssaan liikkunut Sonkajärven entinen palopäällikkö Pekka Rönkkö ottivat kenttämittauksen lisäksi jätevedestä näytteet, jotka on toimitettu laboratoriotesteihin.

kaivosteollisuus  talvivaara  jätevesipäästö 


Viite