Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Talvivaarassa riittää pohdittavaa.Sammeli Heikkinen

Talvivaarassa riittää pohdittavaa.

Talvivaaran ympäristövakuus kolmikertaistuu – uraanituotantoon lupa

30.4.2014 9.15

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivoksen ympäristövakuuksien määrä kolminkertaistuu 107 miljoonaan euroon nykyisestä noin 35 miljoonasta. Vakuuksien korotus sisältyy Pohjois-Suomen aluehallintoviraston keskiviikkona antamaan kaivoksen uuteen ympäristölupaan.

Samalla Talvivaara saa myös luvan uraanin tuotantoon. Uusi ympäristölupa ei ole kuitenkaan voimassa vielä. Se tulee voimaan vasta mahdollisten valitusten käsittelyn jälkeen.

Avi päätyi käsittelemään poikkeuksellisen laajassa, noin 500-sivuisessa luvassa, koko kaivostoiminnan uudelleen. Lupaviranomaisen käsityksen mukaan Talvivaaran toiminta eroaa huomattavasti alkuperäistä vuoden 2007 lupaa varten annetusta kuvauksesta.

Uudessa tarkastelussa Talvivaaran kaavailemalle toiselle avolouhokselle, niin sanotulle Kolmisopen avolouhokselle ei enää herunut lupaa.

"Kokonaisuutena arvioiden uuden avolouhoksen avaamiseen liittyy niin suuri ympäristön pilaantumisen vaara, ettei lupaa siihen voida kaivoksen nykytilanteessa myöntää", avin tiedotteessa sanotaan.

Uudessa luvassa kaivostoiminnan jätteitä luokitellaan aiempaa vaarallisemmaksi. Tämä on yksi syy ympäristövakuuksien kolminkertaistumiseen.

Talvivaara julkaisi keskiviikkona viime vuoden tilinpäätöksensä. Yhtiön tulos putosi reilusti yli 700 miljoonaa euroa miinukselle.

kaivosteollisuus  talvivaara 
Viite