Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Tehtävä hallitukselle: Työttömyysturva maksuun jokaisen omalta tililtä

13.12.2010 14.12

Lasse Leipola

Seuraavan hallituksen tulee uudistaa työttömyysturvaa työllistymistä paremmin kannustavaksi, vaatii Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla. Se on valmistellut tulevalle hallitukselle kahdeksanosaisen eväspaketin.

Etla ehdottaa, että työttömyysturvassa siirryttäisiin niin sanottuun tilimalliin, jossa työttömyysvakuutusmaksut kanavoidaan kunkin palkansaajan omalle, koko elinkaaren kattavalle tilille, josta työttömyysturva ensisijaisesti rahoitetaan.

”Jos jokainen itse näkee vaikkapa kerran vuodessa, minkä verran rahaa tilille on kertynyt tai minkä verran sitä kuluu, kun on työttömänä, niin kyllähän se kannustaa tekemään töitä”, sanoo Etlan tutkimusjohtaja Tarmo Valkonen.

Varsinainen porkkana odottaa eläkkeelle siirryttäessä, jolloin tilille kertynyt summa annetaan palkansaajan käyttöön. Jos työuralla on käyttänyt enemmän työttömyysturvaa kuin mitä on maksanut, kuittaa yhteiskunta tilille jääneen velan.

Valkonen myöntää, että mallin toimivuudesta on varsin vähän tutkimustietoa tai näyttöä. Vaikka velkojen kuittaaminen aiheuttaa yhteiskunnalle kustannuksia, voi työllisyyden lisääntyminen kääntää kokonaisvaikutuksen plussalle.

”Maailmalla on tehty simulaatiotutkimuksia, joissa rahoitus on onnistunut. Chilessä on käytössä tämänkaltainen malli ja siellä se on toiminut”, Valkonen sanoo.

Hän korostaa, että mallin toimivuus riippuu siitä, miten tasaisesti kannustinvaikutus levittäytyy.

”Jos se keskittyy hyvin jyrkästi, ei malli juurikaan eroa nykytilanteesta”, Valkonen sanoo.

Työttömyysturvan uudistamisen lisäksi Etlan mukaan seuraavan hallituksen tulisi:

  • karsia yritystukia
  • tehostaa palvelutuotantoa ja saada kuntien menokehitys kuriin
  • muuttaa verotuksen painopistettä investointeja suosivasti
  • saattaa Suomen työeläkejärjestelmä rahoituksellisesti kestävälle pohjalle
  • tavoitella työurien pidentämistä laajalla toimenpidekokonaisuudella
  • asettaa itselleen tiukat ja selkeät finanssipolitiikan raamit
  • vahvistaa eläke- ja finanssipoliittista päätöksentekoa

hallitusohjelma  työttömyys 
Viite