Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Tukes haluaa Talvivaaralta selvityksen lintukuolemista

2.5.2012 18.30

Sammeli Heikkinen

Kaivosturvallisuutta valvova Turvatekniikan keskus Tukes haluaa jälleen Talvivaaralta selvityksen. Tällä kertaa selvityspyyntö koskee Talvivaaran kaivoksen prosessialtaalla sattunutta lintukuolemaa ja altaan liuoksen sisältämiä kemikaaleja.

"Olemme tänään pyytäneet tästä tapauksesta selvitystä Talvivaaralta. Kemikaaliturvallisuuslain mukaan tällaisten tapahtumien syyt pitää selvittää", laitos- ja kaivosvalvontayksikön johtaja Päivi Rantakoski kertoo Vihreälle Langalle.

Kaivoksella sattuneet lintukuolemat paljastuivat viime viikon lopulla, kun Helsingin Sanomat kertoi, että kaivosalueen prosessialtaasta oli löytynyt kymmeniä kuolleita lintuja. Lintujen kuolinsyystä ei ole vielä varmuutta, kolme raatoa on toimitettu Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkittavaksi.

Ylen haastattelema Suomen ympäristökeskuksen tutkija piti kuitenkin selvänä, että linnut ovat kuolleet altaan myrkkyihin.

Tukes vaati edellisen kerran selvitystä Talvivaaralta noin puolitoista kuukautta sitten, kun kaivoksen työntekijä kuoli. Kuolinsyyksi epäillään liian korkeaa rikkivetypitoisuutta kaivoksen metallitehtaan läheisyydessä. Rantakosken mukaan tapauksen selvittely on edelleen kesken.

kaivosteollisuus  talvivaara  tukes 
Viite