Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Tukes hyväksyi Talvivaaran uraanihankkeen - muita mutkia matkassa

4.9.2014 11.20

Sammeli Heikkinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on myöntänyt Talvivaaralle luvan uraanin rikastamiseen. Talvivaara saa siis Tukesin puolesta ottaa talteen ja käsitellä kuljetettavaan muotoon sitä uraania, joka bioliuotuksesta irtoaa malmista.

Tukesin luvasta huolimatta uraanintuotannon aloittaminen on kaukana. Talvivaaran kohtalon ratkaisevan velkasaneerausmenettelyn pitäisi ratketa tämän kuun loppuun mennessä.

Talousvaikeuksien lisäksi kaivosyhtiön valtioneuvostolta saama periaatelupa uraanipuuhiin kaatui korkeimmassa hallinto-oikeudessa viime vuoden lopulla.

Keväällä myönnetyssä uudessa ympäristöluvassa uraanin talteenotto kyllä sallitaan, mutta lupa ei ole lainvoimainen ennen kuin luultavasti varsin pitkä valituskierros on käyty loppuun.

kaivosteollisuus  talvivaara 




Viite